Hva skal en lærling gjøre?

Hva skal en lærling gjøre?

Når du er lærling utdanner du deg til et yrke, gjennom å jobbe i en bedrift.

Som lærling er du ansatt, samtidig som du er en elev. Dette stiller både krav til deg, og til de rundt deg.

De fleste er lærlinger i to år, med noen unntak. I byggdrifterfaget er du for eksempel lærling i tre år. Er du lærling i to år skal du i hovedregel ha 1 års opplæring og 1 års verdiskapning. Merk at dette går inn i hverandre, og du kan gjerne få opplæring mens du skaper verdier. Det er ofte mye opplæring i begynnelsen av læretiden, og mest verdiskapning mot slutten.

Halvparten verdiskapning

Verdiskapningen er den delen av læretiden du faktisk «arbeider», og det er også denne tiden du mottar lønn for. Er du eksempelvis lærling i helsearbeiderfaget, er det denne tiden du er ute i hjemmetjenesten, på sykehjem eller eller en institusjon.

Halvparten opplæring

Opplæringen er den tiden du bruker på å gå sammen med instruktør, få opplæring i arbeidsoppgaver, motta veiledning og knytte arbeidet til kompetansemålene i læreplanen. Også tiden du bruker på å dokumentere læretiden inngår her.

Som lærling har du krav på kontinuerlig oppfølging, og vurdering gjennom hele læretida.

Her kan du lese mer om fordelingen mellom verdiskapning, opplæring, lønn og arbeidstid.

Arbeidstid som lærling

Som lærling er du ansatt i en 100% stilling, dette utgjør vanligvis 37,5 timer hver uke. Om du jobber turnus, det vil si at du jobber dag, kveld eller natt, har du krav på tillegg. Dette gjelder også om du jobber overtid. Du kan lese mer om rettighetene dine i hovedtariffavtalens §6.

Andre krav til en lærling

Du har samme rettigheter og krav på deg som andre ansatte. Du har også et ekstra sterkt vern, da du har rettigheter både etter opplæringsloven og arbeidsmiljøloven.

Du har rett på ferie som alle andre, og du må også kunne delta aktivt i opplæringen, gjøre en god innsats og med det være en ressurs på arbeidsplassen din.

Les mer om arbeidsmiljø og rettigheter som lærling her.

Dette skal du ikke gjøre på jobb som lærling

Uansett hvor du jobber, er det en del uskrevne spilleregler i arbeidslivet. Når du er på jobb, er du på jobb, og forventes å oppføre deg deretter. Dette betyr at du ikke skal ta private telefonsamtaler, sitte på Facebook, komme for sent eller gå for tidlig eller kle deg på en måte som ikke egner seg på arbeidsplassen.

Vil du lese mer? På vår blogg legger vi stadig ut interessante og viktige artikler om hverdagen som lærling, rettigheter og hvilke muligheter du har. Følg med!

Har du spørsmål om dette? Kontakt oss her!


Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen