Lønn – verdiskaping – opplæring – arbeidstid

Verdiskaping

Verdiskaping er den delen av læretiden man er en del av bemanningen på arbeidsplassen, og den delen man mottar lønn for. Da er du ute i arbeid og bidrar til verdiskaping. Verdiskapingen skal beregnes som et gjennomsnitt, det vil si at det kan være perioder man har mye verdiskaping på grunn av sykdom på arbeidsplassen eller ferieavvikling. Da må man en annen periode få denne tiden tilbake, med større andel opplæringstid. Hold regnskap på dette i samarbeid med leder.

Opplæring

Opplæring har man når man i tillegg til verdiskapingen benytter tiden til å knytte arbeidet til kompetansemålene i læreplanen, gå sammen med instruktør, delta på oppgaver knyttet til utvikling og opplæring, motta veiledning og dokumentere læretiden.

Lønn

To års læretid er i gjennomsnitt ett år opplæring, og ett år verdiskaping. Modellen for verdiskaping kan variere fra kommune til kommune grunnet lokalt inngåtte avtaler. Lærlingen tjener ett års begynnerlønn for fagarbeider, fordelt på 2 år læretid.

Den mest vanlige modellen er stige med økning av verdiskaping hvert halvår på 30, 40, 50 og 80 %. Andre modeller for verdiskaping kan være 50 % hele læretiden, eller 40 % første året og 60 % andre året. 

Arbeidstid

Lærlingen har i utgangspunktet 100 % stilling, men det kan reduseres ved søknad.

Lærlingen er ansatt på samme vilkår som øvrige ansatte. Det vil si at dersom lærlingen jobber turnus skal han eller hun ha tillegg for dette på kvelder, helger og helligdager. Tillegget skal betales uavhengig om vakten er en verdiskapings- eller opplæringsvakt.

Dersom lærlingen jobber overtid (må være over 18 år), må forskyve vakten, eller liknende, gjelder Hovedtariffavtalens bestemmelser for dette. Hovedtariffavtalens §6 omtaler lærlingens rettigheter og bestemmelser for lønn.

Ta kontakt med oss her, om du har spørsmål om læretiden.

Gå til toppen