Dette må du kunne som byggdrifter

Dette må du kunne som byggdrifter

Byggdrifteren skal drifte og vedlikeholde bygninger, anlegg og installasjoner på best mulig måte, selv om mange viktige oppgaver kan være lite synlige. Du visste kanskje ikke gode ferdigheter innen service og kommunikasjon også kommer godt med?

I dag er bygninger så sammensatte og støttes opp av flere integrerte systemer, at det krever egne fagfolk for å drifte de på riktig måte. En byggdrifter må derfor ha bred kompetanse for å ivareta drifts- og vedlikeholdsbehovet.

Byggdrifterens arbeidsoppgaver

Som byggdrifter skal du drifte og vedlikeholde bygninger, anlegg og installasjoner på mest mulig måte. Byggdrifteren må derfor ha tverrfaglig forståelse og kjennskap til bygget og de tekniske installasjonenes funksjoner.

Som byggdrifter er du en stor ressurs for både byggets eiere og brukere. Som byggdrifter har du bred kunnskap og kompetanse om gode og sunne arbeidsforhold, ivaretakelse av bygg, miljø- og energioptimalisering.

Du skal selv kunne vurdere behovet for når det trengs ekstern kompetanse, og du har ansvaret for å kontakte riktig fagfolk. Gode ferdigheter innen service og kommunikasjon er derfor sentrale egenskaper

Moderne byggemetoder og komplekse tekniske løsninger gjør byggdrifterfaget spennende og krevende.

Dette lærer du som lærling i byggdrifterfaget

Byggdrifterfaget følger et særløp (1+3) hvor elever i faget må følge Vg1 Bygg- og anleggsteknikk i skole det første året og deretter gjennomføre tre års opplæring i bedrift før de kan avlegge fagprøven. Du går derfor på skole i ett år, før du er lærling i tre.

Opplæringen skal blant annet dekke behovet for:

  • Å oppnå trygge bygg for næring, oppvekst, omsorg og boliger som ivaretar folkehelsen
  • Å tilfredsstille byggeieres behov for dokumentasjon som følge av krav i lover og forskrifter
  • Å oppnå optimal energibruk og miljøvennlig drift og bidra til et bærekraftig og ressursbesparende samfunn
  • Å bevare byggverkenes verdi i livssyklusen gjennom korrekt drift og vedlikehold

Opplæringen i faget skal vektlegge HMS, og fremme egen og andres sikkerhet i alle typer aktiviteter som utføres i bygget. Videre skal du lære å fremme gode arbeidsvaner og forståelse for kundeservice og kommunikasjon med samarbeidspartnere i andre fag.

Arbeidet byggdrifteren gjør, skal utføres i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet og i samsvar med relevante lover, forskrifter og standarder.

Informasjonen er hentet fra Utdanningsdirektoratet.

Er du nysgjerrig på byggdrifter yrket? Kontakt OKViken i dag for en prat om hvordan du går frem for å starte ditt utdanningsløp.


Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen