Fordeler med å jobbe i stat og kommune

Dersom du skaffer deg lærlingplass via kommunenes opplæringskontor, vil du bli kommunalt ansatt. Det høres kanskje ikke så spennende ut, men det finnes utrolig mange fordeler og goder ved å være ansatt i stat og kommune.

Fordeler med å jobbe i stat og kommune

Som ansatt i stat eller kommune jobber du i offentlig sektor. Offentlig sektor er den virksomheten som skal sørge for felles oppgaver, forvalte felles verdier i samfunnet og produsere fellestjenester. Dette er i hovedsak finansiert av skatter og avgifter.

Lovverk som beskytter deg som arbeidstaker

Alle ansatte, både i kommunal, statlig og privat sektor blir beskyttet av arbeidsmiljøloven. Denne loven har som formål å sikre at du som arbeidstaker har en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. Arbeidstaker skal ha trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger som følge av arbeidet. Loven krever også at arbeidsplassen skal ha en velferdsmessig standard som samsvarer med den teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet. Arbeidsmiljøloven sikrer trygge ansettelsesforhold og at alle i arbeidslivet skal behandles likt, og at arbeidet skal tilpasses arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon.

Klikk her hvis du ønsker å lese arbeidsmiljøloven.

Som ansatt i stat og kommune er du i tillegg til arbeidsmiljøloven beskyttet av det som heter statsansattloven, tidligere kalt tjenestemannsloven. Her kan du finne bestemmelser om alt fra personalreglement, ansettelse, opphør av arbeidsforhold og ordensstraff, til forbud mot gaver i tjenesten.

Klikk her hvis du ønsker å lese statsansattloven.

Trygghet og forutsigbarhet i arbeidslivet

Som kommunalt ansatt får du tilgang til flere goder som gjør det enklere å planlegge og få kontroll over din egen fremtid. God BSU-konto og boliglån med kun 1,75 prosent rente er noe av det du kan få tilgang til, hvis du er tilknyttet KLP, Kommunal Landspensjonskasse. Dersom du er tilknyttet Statens Pensjonskasse kan du søke opptil 1 700 000 kroner til boliglån, som også kan brukes til for eksempel oppussing eller refinansiering. Statens Pensjonskasse, KLP og lignende har i tillegg meget gode forsikringsordninger for sine medlemmer.

Ofte bedre pensjonsordninger enn privat sektor

Pensjon er kanskje ikke et morsomt tema, men det er veldig viktig. Statlig og kommunalt ansatte har de beste pensjonsordningene i landet. Den offentlige pensjonsordningen garanterer ansatte to tredjedeler av sluttlønnen når de pensjonerer seg. Det vil si at du som ansatt i staten eller kommunen slipper å bekymre deg over fremtiden.

Har du lyst til å vite mer om å være kommunalt ansatt? Les mer her.

Jobbmuligheter over hele landet

Kommunen har ansvar for blant annet barne- og ungdomsskoler, barnehager og sykehjem, i tillegg til tekniske etater, drift, samferdsel og kultur. Dersom du finner en lærlingplass via oss, har du mange muligheter etter endt lærlingtid. Det er over 400 kommuner i Norge, og de fleste har behov for kompetent arbeidskraft innen fagfeltene vi tilbyr lærlingplass i. Der det bor mennesker vil det alltid være behov for arbeidskraft. En jobb i kommunen er med andre ord en trygg jobb.

Her kan du lese mer om hvilke rettigheter du har som lærling.

Kontakt oss

Har du flere spørsmål om hvordan det er å jobbe i stat eller kommune, eller lurer du på noe rundt det å være lærling? Kontakt oss her.

 


Derfor skal du velge helsefag

20 mars 2024

Er du glad i mennesker og bryr deg om at andre skal ha det bra? Da er kanskje helsefag noe for deg! Her kan du lese om hvorfor du skal velge helsefag.

Arbeidsoppgaver som byggdrifter

06 desember 2023

Er byggdrifteryrket interessant for deg? her får du innsikt i hvilke arbeidsoppgaver en byggdrifter har her.

Gå til toppen