Dette er dine rettigheter som lærling

Dette er dine rettigheter som lærling

Vi får stadig spørsmål om hvilke rettigheter du har som lærling. Kort oppsummert kan man si at du har akkurat de samme rettighetene som en vanlig ansatt i bedriften, og dine rettigheter er nedfelt i arbeidsmiljøloven.

Her oppsummerer vi noen av de vanligste spørsmålene vi får.

Arbeidskontrakt

Du skal alltid ha en skriftlig arbeidsavtale mellom deg og arbeidsgiver. Avtalen beskytter både deg og arbeidsgiver, og opplyser om hvilke rettigheter og plikter du har.

Hos Arbeidstilsynet kan du lese hva en skriftlig ansettelsesavtale skal bestå av.

Ferie og feriepenger

Alle har rett til ferie. Om du ble ansatt før 1. september kan du ta ut full ferie året etter, altså fem uker. Men du har likevel ikke opparbeidet deg full lønn for fem ukers ferie, og kommer ikke til å få fullt betalt for tiden du tar deg fri. Du kan derfor heller ikke pålegges å ta ut ferie.

Du har krav på feriepenger i tillegg til lønn. Hvor mye du får varierer, men det er minst 10,2% av det du tjente i fjor. Vanlig lønn, overtid og tillegg regnes med her.

Feriepenger blir vanligvis utbetalt i juni, eller på den lønna som ligger nærmest ferien. Når du avslutter et arbeidsforhold, har du rett til å få utbetalt feriepengene du har igjen. Men husk at om du tar de ut i inneværende år, må du skatte av feriepengene.

Arbeidstid for en lærling

En vanlig arbeidsuke består av 40 timer inkludert spisepause fordelt på syv dager, og ikke mer enn ni timer om dagen. Jobber du mer enn dette, har du krav på overtidsbetaling.

Overtidsbetaling

Ved overtidsarbeid har du krav på et tillegg og dette reguleres i Tariffavtalen som gjelder på den arbeidsplassen du er. Dette varierer på forskjellige arbeidsplasser og skal være nevnt i arbeidsavtalen.

Pause i arbeidstiden

Du har krav på pause, når du jobber mer enn 5 og en halv time på en dag. Jobber du åtte timer eller mer, skal pausen være på minst en halvtime. Om du ikke kan forlate arbeidsstedet i pausen, regnes dette som en del av arbeidstiden og du har krav på betalt pause.

Dette hjelper vi i OKViken deg med

Er du lærling gjennom OKViken skriver vi lærekontrakten på vegne av bedriften, og er bindeleddet mellom deg og arbeidsgiver.

Vi i OKViken bistår deg med:

  • Gir deg en kontaktperson hos oss
  • Følger opp opplæringsstedet for deg
  • Sørger for og bidrar til en god opplæringsprosess
  • Gir deg informasjon og veiledningen når du trenger det
  • Melder deg opp til fagprøven

Har du flere spørsmål?

Vi har forsøkt å oppsummere alle spørsmål vi får fra lærlinger i denne artikkelen.

Har du spørsmål til OKViken om det å være lærling? Kontakt oss her!


Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen