Dette lærer du i helse- og oppvekstfag

Dette lærer du i helse- og oppvekstfag

Velger du helse- og oppvekstfag Vg1 kan du senere velge blant annet barne- og ungdomsarbeiderfag, helsearbeiderfag, ambulansefag, helseservicefag og hudpleie.

Du kan velge å gå ut i lære etter Vg2 om du ønsker det. KOB formidler læreplasser i Buskerud til barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget.

Dette er formålet med helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag representerer viktige tradisjoner og verdier innen omsorgsfeltet, og dekker både fysiske, psykiske og sosiale behov hos mennesker.

Opplæringen i felles programfag skal medvirke til å dekke kompetansebehovet i Norge innen oppvekst-, helse- og sosialtjenestene.

Fire grunnleggende ferdigheter

Mange elever lurer på hvorfor de lærer det de blir undervist i på skolen, og om det noensinne vil komme til nytte. Her vil vi oppklare hvorfor du lærer det du lærer:

Å uttrykke seg muntlig og skriftlig

I helse- og oppvekstfag må man lære seg å uttrykke seg både muntlig og skriftlig for å kunne kommunisere med andre mennesker. Evnen til å kommunisere godt er avgjørende i møtet med mennesker i ulike livssituasjoner. Skriftlig utarbeiding av planer, dokumentasjon og referat er viktige verktøy, - både under opplæring, læretid og i arbeid.

 

Å kunne regne

Mange lurer på hvorfor de har matte når de likevel skal jobbe med mennesker. I helse- og oppvekstfag er det helt sentralt å lære seg enkle fremstillinger av statistikk og diagram i helsefremmende arbeid. Skal du jobbe med problemstillinger innen helse, ernæring og kosthold, er grunnleggende matematikk- og statistikk-kunnskaper viktig.

Å kunne lese

Selv om alle elever kan lese når de starter på videregående, handler det å lese om å kunne tilegne seg ny kunnskap og innsikt. Å forstå det man leser i faglitteraturen, statistikk, lovtekster og plandokument er viktig og sentralt for den enkelte, samt gjør fagmiljøet rikere.

Å kunne bruke digitale verktøy

Å kunne bruke digitale verktøy betyr at man skal kunne utføre ulike arbeidsprosesser, vurdere energi- og næringsinnhold i måltid og fremstille informasjon. Ved å bruke digitale verktøy er det mulig å søke, hente og oppsummere relevant informasjon.

Tre programfag

I Vg1 helse- og oppvekstfag har du tre programfag: helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling samt yrkesutøvelse.

Helsefremmende arbeid

I faget helsefremmende arbeid lærer du om sammenhengen mellom livsstil og fysisk og psykisk helse. Her inngår verdien av kosthold, fysisk aktivitet, hindring av smitte og forebygging av livsstilssykdommer. Faget handler også om hvordan kroppen er bygget opp og hvordan den fungerer, samt førstehjelp og ergonomi.

Kommunikasjon og samhandling

Faget handler om møtet mellom mennesker uavhengig av alder, kultur, språk, religion, livsførsel og funksjonsnivå. Faget bevisstgjør egen væremåte og adferd overfor brukere. Det handler også om kravene samfunnet setter til yrkesutøvere innenfor oppvekst-, helse- og sosialsektoren.

Yrkesutøvelse

Programfaget yrkesutøvelse handler om hvordan norges oppvekst-, helse- og sosialtjenester er bygget opp, egenarten til de ulike yrkene og kravene som settes til god yrkesutøvelse. Du lærer også om sentrale lover og allmenne spilleregler som gjelder i arbeidslivet.

Lese mer?

Informasjonen i dette blogginnlegget er hentet fra Utdanningsdirektoratets læreplan i fellesprogramfag i Vg1 helse- og oppvekstfag. Vil du vite mer, kan du se hele læreplanen her.

Har du spørsmål til Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS? Kontakt oss her!


Derfor skal du velge helsefag

24 januar 2024

Er du glad i mennesker og bryr deg om at andre skal ha det bra? Da er kanskje helsefag noe for deg! Her kan du lese om hvorfor du skal velge helsefag.

Arbeidsoppgaver som byggdrifter

06 desember 2023

Er byggdrifteryrket interessant for deg? her får du innsikt i hvilke arbeidsoppgaver en byggdrifter har her.

Bli helsefagarbeider

07 november 2023

For å bli helsefagarbeider må du velge helse- og oppvekstfag på Vg1, mens du fortsatt går på ungdomsskolen. Etter fire år har du fullført yrkesutdannelse.

Gå til toppen