Dette kan du forvente av din lærebedrift

Dette kan du forvente av din lærebedrift

Som lærling kan du forvente god og jevnlig oppfølging fra din lærebedrift. Arbeidet med å gjøre din læretid til en positiv opplevelse begynner allerede før du har din første dag i bedriften.

Bedriften skal stille forberedt

Som lærling vil du få utdelt en instruktør som vil følge deg opp og hjelpe deg i det daglige arbeidet. Før du begynner i bedriften vil instruktøren din informere avdelingen om at du kommer, og gi dine fremtidige kolleger nødvendig informasjon om din læretid. Instruktøren skal ha god innsikt i din læreplan og kompetansemål. En plan for perioden setter dere opp sammen når du er på plass i bedriften. Disse periodeplanene vi til sammen utgjøre din interne plan.

God mottakelse

De første arbeidsdagene vil som regel gå med til å gjøre deg kjent på din nye arbeidsplass. Din instruktør vil introdusere deg for dine nye kolleger, vise deg rundt på arbeidsplassen og gi deg praktisk informasjon som er relevant for arbeidsforholdet. Du skal kunne forvente at din instruktør har satt av tilstrekkelig med tid til å ta deg godt imot og tilrettelegge for at du skal trives fra første arbeidsdag.

Videre oppfølging

Etter hvert som du begynner å finne deg til rette på din nye arbeidsplass, kan du forvente å få grundigere informasjon om bedriften du jobber i, samt den opplæringen du trenger for å utføre dine arbeidsoppgaver. I tillegg til din instruktør, vil du ha en faglig leder som har ansvar for at din opplæring oppfyller læreplanens krav. Du bør gjennom læretiden skrive logg fra arbeidsdagen slik at du får spurt om det du lurer på. 

Veilednings- og vurderingssamtaler gjennom læretiden

Underveis i arbeidsforholdet vil det gjennomføres regelmessige veiledningssamtaler med instruktør der dere går gjennom din faglige utvikling, eventuelle utfordringer og andre aktuelle tema. Instruktøren vil også hjelpe deg med nødvendig dokumentasjon av arbeidet, og legge opp arbeidet slik at du er best mulig rustet for den avsluttende fagprøven.

Mer nyttig informasjon:

Har du spørsmål til OKViken? Kontakt oss her!


Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen