Borteboerstipend for lærlinger

Borteboerstipend for lærlinger

Som lærling kan du ha rett til både stipend og lån i 11 måneder per skoleår. Du kan ikke søke til Lånekassen før du har godkjent lærekontrakt. Det samme gjelder deg som er praksisbrevkandidat eller lærekandidat.

Du kan få borteboerstipend

Hvor mye du får i borteboerstipend er avhengig av hva du tjener som lærling. Om du tjener mer enn 13.566 kroner før skatt, blir borteboerstipendet redusert. 60% av beløpet du tjener over denne grensa, blir trukket fra stipendet.

I utgangspunktet ligger borteboerstipend på 4709 kroner per måned (tall fra 2021).

Les mer: Dette må du som lærling vite om studielån

Dette må du oppfylle for å få borteboerstipend

  • Du må bo borte fra foreldrene dine
  • Du må ha mer enn fire mil mellom foreldrehjemmet og arbeidsplass
  • Reisetiden er tre eller flere timer tur-retur

Særlige forhold for bostipend

Du kan i noen tilfeller ha rett på bostipend selv om du ikke oppfyller kravene til reisetid eller avstand. Dersom det foreligger særlige forhold av sosial- eller personlig karakter, som for eksempel alvorlige konflikter i hjemmet som gjør at du blir hindret i å gjennomføre utdanningen, kan du likevel ha krav på stipend.

Om dette gjelder deg, må du kunne sende inn bekreftelse fra noen av disse: PP-tjenesten, sosialkontor, familierådgivningskontor, psykolog eller helsesøster.

Du kan få lån som lærling

Om du har ungdomsrett, er over 18 år og bor borte kan du også låne inntil 3146,- per måned. Ungdomsrett betyr at du har rett til videregående opplæring.

Om familien din har dårlig økonomi kan du få stipend

Grunnstipendet skal være et bidrag til å dekke levekostnader for elever fra familier med svak økonomi. Det er flere ting som avgjør om du som lærling har krav på grunnstipend.

Lånekassen ser på inntekten din, samt inntekten til foreldrene dine, uavhengig om du bor med dem eller ikke.

De ser også på om foreldrene dine bor sammen, hvor mange søsken du har og foreldrenes inntekt de to siste årene.

Har du spørsmål rundt lærlinger, stipend og studielån? Les mer hos Lånekassen her.

Har du spørsmål til oss i OKViken? Kontakt oss her!


Derfor skal du velge helsefag

20 mars 2024

Er du glad i mennesker og bryr deg om at andre skal ha det bra? Da er kanskje helsefag noe for deg! Her kan du lese om hvorfor du skal velge helsefag.

Gå til toppen