Bli lærekandidat!

Ønsker du deg en praktisk rettet utdannelse, men tror du vil ha utfordringer med å fullføre et fagbrev? Da kan lærekandidat være et godt alternativ for deg!

Bli lærekandidat!

Ønsker du deg en praktisk rettet utdannelse, men tror du vil ha utfordringer med å fullføre et fagbrev? Da kan lærekandidat være et godt alternativ for deg!

En lærekandidat har mål om å ta et kompetansebevis. Kompetansebeviset er mindre omfattende enn fag- eller svennebrev, og opplæringen tilpasses den enkelte.

Hva er forskjellen på lærling og lærekandidat?

Den største forskjellen mellom lærling og lærekandidat er at målet med opplæringen er ulik. En lærekandidat sikter mot å mestre arbeidsoppgaver innenfor et begrenset antall læreplanmål, mens en lærling må nå alle målene.

Lærekandidaten inngår en opplæringskontrakt i stedet for en lærekontrakt, og får et kompetansebevis. Beviset kan brukes til å søke jobb, og er et formelt dokument på lik linje med et vitnemål.

Læretiden varierer mellom 1-4 år, og planen for opplæringen lages etter hva du kan, og ønsker å lære deg.

Hvem kan bli lærekandidat?

Alle de som ikke vil kunne oppnå fullt fagbrev innenfor de rammene som gjelder for lærlinger, kan bli lærekandidater. Typiske utfordringer som gjør at noen velger å bli lærekandidat kan være sykdom, skader eller kognitive ferdigheter. Disse kan være til hinder for å fullføre læretiden på ordinært vis, opplæringen tilpasses derfor kandidatens evner og muligheter.

Hvordan søker jeg?

Du søker om plass som lærekandidat på vigo.no innen fristen 1. februar. Om du ønsker å bli lærekandidat inngår du en opplæringskontrakt med en lærebedrift. Du finner mer informasjon om søkeprosessen her: Viken fylkeskommune - søke læreplass.

Det er ingen krav om at du må ha bestått fag på videregående skole, og du har også mulighet til å bli lærekandidat rett etter ungdomsskolen. Det er heller ingen øvre aldersgrense for å bli lærekandidat.

Om du på et senere tidspunkt ønsker å ta fullt fagbrev, kan du bygge på kompetansebeviset ditt. Mange trenger bare litt ekstra tid på seg for å fullføre.

Ønsker du å bli lærekandidat, eller har du spørsmål? Kontakt fagopplæringen i ditt fylke. Hører du til i Viken, kan du gjerne kontakte oss i OKViken!


Yrkesfag eller studiespesialisering?

13 mars 2023

Er du tiendeklassing og lurer på hva du skal velge til neste år? Studiespesialiserende er kanskje det vanligste – men er det rett for deg?

Variert arbeidshverdag som automatiker

27 februar 2023

Det er nesten ingen industrier som ikke har noe behov for en automatiker og som automatiker vil hverdagen være spennende og variert. Les mer.

Gå til toppen