Roller i oppfølging av lærlinger

Opplæringskontorets lærlinger er ansatt i kommuner og virksomheter med mange forskjellige organisasjonsmodeller. Det er derfor naturlig at opplæringsansvaret for lærlinger er organisert på ulike måter. Et fasitsvar vil nok derfor ikke passe alle steder.

Opplæringskontoret har det formelle ansvaret for opplæringen

 • Skriver lærekontrakt med lærlingene på vegne av eierne
 • Sikrer at opplæringen gis i tråd med opplæringsloven, forskrifter og læreplan for faget det er inngått lærekontrakt i
 • Følger opp og støtter lærling og bedrift ved jevnlige møter med veiledning
 • Samarbeider med eierne om skolering av instruktører
 • Kartlegger og vurderer individuelle opplæringsbehov
 • Har kontakt og samarbeider med fylkeskommunen
 • Håndterer eventuelle konflikter i opplæringsforholdet
 • Melder opp til fagprøve

Bedriften har arbeidsgiveransvaret

 • Skriver arbeidsavtale med lærlingen og utbetaler lønn
 • Har personalansvar for lærlingen
 • Legger forholdene til rette for opplæringen
 • Samarbeider med opplæringskontoret

Faglig leder er personalleder på arbeidsstedet

 • Har fagansvar, og er ansvarlig for at lærlingen har en intern plan for opplæringen i virksomheten
 • Tilrettelegger for veiledning i arbeidstiden
 • Tilrettelegger for dokumentasjon av opplæring i arbeidstiden
 • Følger opp instruktører
 • Gjennomfører og gir skriftlig halvårsvurdering av lærlinger sammen med instruktører
 • Samarbeider med opplæringskontoret
 • Registrerer fravær

Instruktør er lærlingens nærmeste støttespiller

 • Følger opp interne planer for opplæring
 • Gir jevnlig og systematisk tilbakemelding, veiledning og vurdering
 • Veileder og støtter i det daglige arbeidet
 • Sikrer varierte arbeidsoppgaver og utfordringer, knyttet til kompetansemålene i læreplanen
 • Motiverer for innsats og læring
 • Tilrettelegger for trivsel og et godt læringsmiljø
 • Gjennomfører og gir skriftlig vurdering (minimum hvert halvår) sammen med faglig leder
 • Gjennomfører ukentlig veiledning, ca. 1 time
 • Samarbeider med opplæringskontoret

Kommunen/virksomheten/opplæringsstedet må avklare hvem som bør ha rollene. Les mer Rollefordeling – Lærlinger på denne siden.

Om det er noe mer du lurer på angående oppfølging av læringer, ta kontakt med oss her.

Gå til toppen