Fagprøve for lærlinger

Fagprøven er den avsluttende prøven etter endt skolegang og læretid. Den gir deg fagbrevet, som er beviset på at du har fullført utdanningen din. Fagbrevet er det avsluttende dokumentet på fullført yrkesutdannelse, og etter å ha mottatt det kan du kalle deg fagarbeider.

Fagbrevet blir læretidens største og eneste «eksamen». Den kan gjennomføres fra to måneder før sluttdato, og innen to måneder etter sluttdato.

Alle fag og svenneprøver består av fire deler

Hvert fag har egen informasjon om fagprøven, men felles for alle fag- og svenneprøver er at den består av fire deler:

  1. Planlegging av arbeidet og begrunnelse for valgte løsninger
  2. Gjennomføring av et faglig arbeid
  3. Vurdering av eget prøvearbeid
  4. Dokumentasjon av eget prøvearbeid

Mer informasjon om fagprøven finnes på Viken fylkeskommunes hjemmesider.

Slik melder du deg opp til fagprøven

Det er opplæringskontoret OKViken som melder lærlingene opp til fagprøve. Prøvenemndene i de enkelte fagene har ansvaret for avviklingen av fagprøven og samarbeider med prøvestedet om gjennomføringen. Prøvenemndene er utøvende organ av fagprøver for Fagopplæringsseksjonen i Viken.

Lærlingene har rett til å gjennomføre fagprøven der de har gjennomført den største delen av opplæringen sin.

Fagbrevet

Skriftlig melding om resultatet av fagprøven sendes til lærlingen fra Viken Fylkeskommune når læretiden er avsluttet. Hele læretiden må gjennomføres, selv om fagprøven er avlagt og bestått.

Fagbrevet blir utdelt på et fylkeskommunalt arrangement, som gjennomføres én gang på våren og én gang på høsten.

Les om fagprøven til helsearbeiderfaget her.

Grunnlag for klage

En lærling som har fått karakteren «ikke bestått» på fag- eller svenneprøven kan klage på prøven. Du kan klage på to grunnlag:

  1. Formelle feil eller ikke-faglige feil
  2. Den faglige vurderingen

Slik sender du en klage på fagprøven.

Klage på fag- og svenneprøve skal sendes til Viken Fylkeskommune og må:

  • Fremsettes skriftlig
  • Undertegnes av klageren eller av en med fullmakt
  • Vise til hva det klages på og inneholde en begrunnelse
  • Om nødvendig gi opplysninger som gjør et mulig å avgjøre om klageren har rett til å klage, og om klagefristen er overholdt

Klagefristen er tre uker fra vedtaket er mottatt av lærlingen, eller burde vært kjent med vedtaket.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål om fagprøven eller hvordan du går frem for å klage.

Gå til toppen