Hvordan klage på fagprøve?

Hvordan klage på fagprøve?

Du kan få tre mulige karakterer på fagprøven:

  • Bestått meget godt
  • Bestått
  • Ikke bestått

Bare dersom du har fått «ikke bestått», har du muligheten til å klage på karakteren. Dersom du mener det er begått formelle feil eller ikke-faglige feil, kan du sende inn en klage. Klagen må være skriftlig og vise til hva du klager på. I tillegg må klagen inneholde en begrunnelse for hvorfor du klager.

Klagefrist på «ikke bestått»

Fristen for å klage på fag- eller svenneprøven er tre uker fra den dagen du får melding om resultatet. Du finner digitalt skjema for å klage på fagprøven her.

To grunnlag å klage på

Dersom du har ikke har bestått fagprøven din, og du mener at det skyldes en formell feil, har du rett til å klage på karakteren. Du kan klage på to grunnlag:

  1. Formelle feil eller ikke-faglige feil
  2. Den faglige vurderingen

Bestått meget godt eller bestått

Fagprøven din er den eneste eksamen du har som lærling og den prøven som avslutter læretiden din. Om du består prøven får du fagbrevet. Dette dokumentet er beviset ditt på fullført yrkesutdannelse. Dermed kan du søke deg videre til jobber som passer din utdannelse.

Ta kontakt med oss i OKViken her, om du har spørsmål.


Derfor må du dokumentere læretiden

17 september 2023

Når du er lærling og utplassert i en lærebedrift, er det en del av opplæringen og arbeidet å dokumentere arbeidshverdagen din. Les mer her.

Det er ikke for sent å ombestemme seg

10 september 2023

Om du har valgt feil utdanningsprogram på videregående kan du ombestemme deg frem til og med 31 oktober. Hva med å bytte til yrkesfag, eller gå i lære?

Gå til toppen