Hvordan klage på fagprøve?

Hvordan klage på fagprøve?

Du kan få tre mulige karakterer på fagprøven:

  • Bestått meget godt
  • Bestått
  • Ikke bestått

Bare dersom du har fått «ikke bestått», har du muligheten til å klage på karakteren. Dersom du mener det er begått formelle feil eller ikke-faglige feil, kan du sende inn en klage. Klagen må være skriftlig og vise til hva du klager på. I tillegg må klagen inneholde en begrunnelse for hvorfor du klager.

Klagefrist på «ikke bestått»

Fristen for å klage på fag- eller svenneprøven er tre uker fra den dagen du får melding om resultatet. Du finner digitalt skjema for å klage på fagprøven her.

To grunnlag å klage på

Dersom du har ikke har bestått fagprøven din, og du mener at det skyldes en formell feil, har du rett til å klage på karakteren. Du kan klage på to grunnlag:

  1. Formelle feil eller ikke-faglige feil
  2. Den faglige vurderingen

Bestått meget godt eller bestått

Fagprøven din er den eneste eksamen du har som lærling og den prøven som avslutter læretiden din. Om du består prøven får du fagbrevet. Dette dokumentet er beviset ditt på fullført yrkesutdannelse. Dermed kan du søke deg videre til jobber som passer din utdannelse.

Ta kontakt med oss i OKViken her, om du har spørsmål.


Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen