Vurdering som lærling

Vurdering som lærling

For at du skal bli god på jobben du gjør, er det viktig at du får tilbakemelding på jobben du gjør, slik at du kan forbedre deg.

I tillegg til løpende tilbakemelding på jobben du gjør, er det noen faste samtaler dere skal gjennom.

Ukentlig veiledningssamtale

Ved å ha ukentlige samtaler får man snakket om arbeidsoppgaver som er blitt utført inneværende uke. Hva gikk bra, og hva var vanskelig? I denne samtalen er det fokus på din faglige utvikling, den praktiske utviklingen og skriftlig dokumentasjon på arbeid du har utført i tråd med kompetansemålene i læreplanen. Dere får også avtalt hva som skal være i fokus den kommende uken.

Ved å ha ukentlige og systematiske samtaler, får du mulighet til å lære og forbedre deg hele tiden. Den ukentlige samtalen bør være på ca. en time.

Her finner du et skjema som kan være nyttig å bruke i veiledningssamtalen.

Vurderingssamtale hvert halvår

I vurderingssamtalen går man enda grundigere til verks. Samtalen skal være med instruktør og eventuelt faglig leder. Alle parter forbereder seg til samtalen, og tar gjerne utgangspunkt i skjema for vurderingssamtalen.

Samtalen skal oppsummeres skriftlig, og sendes inn til OKViken.

Ting du som lærling kan tenke gjennom før vurderingssamtalen

  • Hva du har arbeidet godt med
  • Hva du ikke har arbeidet så godt med
  • Hva du må arbeide mer og videre med

Forbered deg til samtalen og husk at også dine synspunkter skal være med i oppsummeringen av lærlingsamtalen.

Dette snakker dere om i vurderingssamtalen

I vurderingssamtalen legges det vekt på grad av måloppnåelse på de enkelte vurderingskriteriene i løpet av halvåret som er gått.

I samtalen skal man blant annet gå gjennom faglig utvikling, samarbeidsevner, initiativ og selvstendighet samt hva lærlingen må jobbe videre med.

Last ned skjema for vurderingssamtalen her.

Har du spørsmål til OKViken? Kontakt oss her!

 


Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen