Vår rolle som opplæringskontor

Som opplæringskontor betjener vi eiere og lærlinger. Her får dere informasjon om hva dere kan forvente.

Som opplæringskontor betjener vi eiere og lærlinger. Her får dere informasjon om hva dere kan forvente.

Opplæringskontoret i Buskerud IKS ble etablert i 1996 med mål om å være et samarbeids- og serviceorgan for eierne og ha ansvar for planlegging og koordineringer av fagopplæringen for disse, i tråd med gjeldende lover og forskrifter.

Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud betjener kommunale virksomheter som barnehager, skoler, sykehjem, kommunale kontorer osv hos kommunene og Buskerud fylkeskommune som eier oss, sier daglig leder av Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud, Laila Tryde.

Opplæringskontor for eierne og kommunene

Opplæringskontorets eiere er kommuner i Buskerud og Buskerud fylkeskommune, og til disse sender opplæringskontoret kvalifiserte søkere til læreplass, kvalitetssikre gjennomføringen av opplæringen lærlingene får i henhold til opplæringsloven, forskrifter og tariffavtale, og følger opp lærlingene og arbeidsplassene.

Opplæringskontor for lærlinger

Opplæringskontoret betjener også lærlingene i disse kommunene. Sentrale oppgaver er ansvar for å melde opp lærling til fagprøven, og informere om forholdene rundt dette. Opplæringskontoret står også ansvarlig for å gi konstruktiv veiledning og tilbakemelding på arbeidet som er gjort før fagprøven, og ha en kontaktperson for lærling.

Les serviceerklæringen for mer informasjon om oppgavene til opplæringskontoret.

Bli kjent med fagområdene Kommunenes Opplæringskontor betjener her.

Har du spørsmål vedrørende opplæringskontoret i Buskerud kan du ta kontakt her.


Derfor må du dokumentere læretiden

17 september 2023

Når du er lærling og utplassert i en lærebedrift, er det en del av opplæringen og arbeidet å dokumentere arbeidshverdagen din. Les mer her.

Det er ikke for sent å ombestemme seg

10 september 2023

Om du har valgt feil utdanningsprogram på videregående kan du ombestemme deg frem til og med 31 oktober. Hva med å bytte til yrkesfag, eller gå i lære?

Gå til toppen