Serviceerklæring

Eierne kan forvente at kontoret

 • Er positive og lojale overfor eiere og opplæringssteder
 • Markedsfører eierne som opplæringssteder
 • Sender kvalifiserte søkere til læreplass
 • Skriver lærekontrakt på vegne av eierne
 • Kvalitetssikrer gjennomføringen av opplæringen i henhold til opplæringslova, forskrifter og gjeldende tariffavtale
 • Følger opp lærlingene og opplæringsstedenes behov for veiledning
 • Avtaler møter med opplæringssteder
 • Samarbeider om kompetanseheving av ansatte i lærlingeordninge
 • Tilbyr instruktøropplæring
 • Tilbakemelder forbedringsmuligheter i opplæringen
 • Godkjenner opplæringsløpet for lærlingene
 • Utfører saksbehandling som omfatter læreforholdet
 • Synliggjør kontorets aktiviteter
 • Utbetaler tilskudd
 • Saksbehandler heving av lærekontrakten
 • Utarbeider og gir opplæring i dokumentasjonsbøker
 • Melder opp til fagprøve

Lærlingene kan forvente at kontoret

 • Avholder minst 2 møter per år med fagkonsulent på opplæringsstedet
 • Gir veiledning ved spørsmål om ansettelse og lærekontrakt
 • Gir lærlingen en kontaktperson
 • Gir individuell veiledning for å nå kompetansemålene i læreplanen
 • Følger opp avtalte tiltak
 • Følger opp at opplæringsstedet gir veiledning
 • Støtter/hjelper til med opplæringen
 • Samarbeider med ulike hjelpeinstanser etter avtale
 • Gir veiledning og tilbakemelding på arbeidet med dokumentasjonsboken
 • Informerer og melder opp til fagprøve

OKViken kan forvente at eierne

 • Skriver intensjonsavtaler og tar inn lærlinger som avtalt
 • Behandler innkomne søknader, foretar intervjuer og sender skriftlig svar til søkerne med kopi til KOBiks
 • Lager toårige arbeidsavtaler og avtaler oppstart av læretiden
 • Planlegger HELE læretiden
 • Legger til rette for at lærlingen har utvikling og progresjon i opplæringen
 • Sørger for at lærlingen alltid har en instruktør
 • Informerer om sykefravær hos lærling og instruktør
 • Melder behov for oftere oppfølging av lærling og opplæringssted
 • Utnytter lærlingens kompetanse og sørger for riktig opplæring/verdiskaping
 • Melder behov for kompetanseheving
 • Sender deltakere på kurs
 • Avsetter tid for lærlingens arbeid med dokumentasjon av opplæringen
 • Avsetter tid til veiledning av lærlingen
 • Gir lærlingen skriftlige halvårsvurderinger
 • Tilrettelegger for fagprøve
 • Tilbakemelder på kontorets service og forbedringspotensiale

Ta gjerne kontakt om du har behov for mer informasjon.

Gå til toppen