Spennende arbeidsdag som lærling i renholdsoperatørfaget

Spennende arbeidsdag som lærling i renholdsoperatørfaget

 

Sofie Laksekjøn Miettinen er 25 år, og en av de første lærlingene innen renholdsoperatørfaget i Viken. Hun har læreplass hos Viken fylkeskommune på Fylkeshuset, og forteller oss om den spennende og nyskapende jobben hun gjør som lærling og renholdsoperatør. 

Det å være lærling i renholdsfaget er veldig spesielt, jeg er kun én av få lærlinger. Lærlingordningen for renholdsoperatører er ganske ny, og dermed er det mye som må prøves ut for å finne ut om det fungerer, sier Sofie. 

Siden det ikke har vært mange lærlinger i renholdsfaget fra før, forklarer hun at det har vært nødvendig å finne og etablere helt nye rammer for arbeidet.

Vi har måtte skape nye rutiner, og helt nye typer oppgaver siden jeg er en av de første lærlingene i faget. Det har ikke vært noe slikt opplegg fra før, så vi har vært nødt til å lage et nytt et, forteller Sofie videre.

Fra grønnsåpe og klut til moderne utstyr

Sofie er svært fornøyd med jobben sin, og trives som renholdsoperatør.

Det er veldig spennende i denne jobben, og det byr på mange utfordrende oppgaver. Vi har varierte arbeidsdager, og jeg lærer hele tiden noe nytt, spesielt siden jeg er lærling. Men faget har også fått mange nye metoder og nytt utstyr, utviklingen i renholdsfaget har vært enorm de siste årene. Før var det grønnsåpe og klut, men nå er det mer maskinelt og teknologisk, forteller Sofie blidt. 

Hun påpeker at utviklingen krever at man setter seg inn i oppgavene man skal utføre, og at man følger med i utviklingen. 

En renholdsoperatør må ha kunnskap om faget for å kunne undersøke forhold og utføre kvalitetsarbeid. Det innebærer at man må vite hva man skal gjøre til enhver tid.

En del av jobben er å ta i bruk nytt utstyr og nye arbeidsmetoder.

Noe av det nye utstyret vi bruker i jobben er et produkt som kalles i-mop. Det bruker vi for å rense gulv i stedet for en vanlig mopp. Mange renholdere foretrekker likevel å fortsatt bruke gammeldagse mopper, men det vi ser er at maskiner tar mer og mer over i renholdsarbeidet. Til slutt blir det vel roboter som går rundt her og gjør renholdet, sier Sofie og ler.

Les mer om renholdsoperatørfaget her.

 

Fleksibelt arbeid

Sofie forteller videre om allsidigheten, fleksibiliteten og variasjonen i jobben til en renholdsoperatør.

Renholdsoperatører kan arbeide overalt. Ofte arbeider man på skoler og sykehus, men det er også mange arbeidsplasser i det private. 

Sofie har selv prøvd seg som renholder hos forskjellige typer virksomheter før hun ble lærling.

Jeg har tidligere jobbet med renhold på sykehus, og nå jobber jeg på Fylkeshuset til Viken fylkeskommune. Avhengig av hvor man jobber, er det litt forskjellig arbeidsmetoder. På sykehus er det mer fokus rettet mot smitterenhold, mens på en skole vil det være mer rengjøring av smuss og skitt. På Fylkeshuset er det veldig varierte arbeidsoppgaver, forteller hun engasjert.

Sofie forteller også om hvordan en vanlig arbeidsdag foregår for henne. 

Når vi kommer på jobb på morgenen finner vi fram mopper og annet utstyr vi trenger. Vi starter gjerne i én etasje, og jobber oss så videre i huset derfra. Noen foretrekker å starte med renhold av kontorer om morgenen, deretter kan man for eksempel bevege seg videre til kantinen, og kanskje korridorer til slutt. Typen renhold vil også variere fra dag til dag. Noen ganger utfører vi hovedrenhold, og ellers er det vanlig, daglig renhold, forklarer hun.  

Resultatet er det beste med jobben

På spørsmål om hva som er det beste med jobben som renholdsoperatør, er Sofie sikker i sin sak.

Det jeg liker best er å se resultatet av en god jobb. Et godt renhold gir bra inneklima, og det å ha det rent og pent har en positiv påvirkning for helse og trivsel. Det er ikke hyggelig å jobbe en plass det er skittent. Derfor er det selve resultatet av jobben jeg synes er mest spennende, sier Sofie. 

Før man velger å bli lærling som renholdsoperatør, har Sofie noen konkrete tips man kan ta med seg.

Det er viktig å sette seg inn i yrket man har, og finne ut hva man kan gjøre for å bidra til en god utvikling i yrket på arbeidsplassen. Ikke minst er det viktig å tenke over at dette er et yrke som kan ha en effekt på kroppen din, forklarer hun.

Sofie mener at om man har dette i bakhodet, er det enkelt å ta grep for å forebygge fysiske belastninger. Ved å være oppmerksom på arbeidsstilling og -metode kan man unngå unødvendige arbeidsskader.

Anbefaler å være lærling

Sofie nøler ikke på spørsmål om hva det beste med å være lærling er. 

Det beste er at jeg kan kombinere jobb og skole, og kan gjøre begge delene. Jeg får sett andre sider ved renholdsjobben enn hvis jeg kun var i jobb, og jeg får tid til å undersøke og prøve ut ting på en annen måte enn hvis det kun var arbeid. I tillegg kan jeg bli plassert ut i arbeid flere steder, og får derfor allsidig erfaring fra flere arbeidsplasser. 

Sofie nøler ikke når det gjelder å anbefale yrket renholdsoperatør til andre.

Ja, jeg vil absolutt anbefale jobben for andre. Man får et helt nytt perspektiv på denne type jobb som lærling. Jeg har arbeidet som vikar innen renhold før, men kan virkelig anbefale å gå denne veien. Du kan studere og få med deg så mye som mulig, og få praksis ved siden av. Det er uvurderlig for å kunne ta fagbrevet senere. Jeg synes jeg har vært veldig heldig som har fått muligheten til å være lærling som renholdsoperatør. 

Har du spørsmål om det å bli lærling som renholdsoperatør, eller andre ting rundt videregående utdanning og lærlingpraksis? Kontakt oss her.

 

 

 

 


Derfor skal du velge helsefag

20 mars 2024

Er du glad i mennesker og bryr deg om at andre skal ha det bra? Da er kanskje helsefag noe for deg! Her kan du lese om hvorfor du skal velge helsefag.

Gå til toppen