Slik foregår fagprøven for helsefagarbeidere

Fagprøven er læretidens eneste, og mest avgjørende «eksamen». Her skal du vise alt du har lært, og vise at du fungerer i jobben din.

Slik foregår fagprøven for helsefagarbeidere

Fagprøven er læretidens eneste, og mest avgjørende «eksamen». Her skal du vise alt du har lært, og vise at du fungerer i jobben din.

Du utfører fagprøven på arbeidsplassen din, eller det stedet du har tilbrakt størstedelen av læretiden.

Fagprøven er firedelt

 • En planleggingsdel der du lager en plan for den praktiske gjennomføringen og begrunnelse for valgte løsninger.
 • En gjennomføringsdel der du utfører arbeidet i størst mulig grad i henhold til planen.
 • En evalueringsdel der du foretar en vurdering av sin egen innsats og selve utførelsen.
 • En dokumentasjonsdel der du dokumenterer og rapporterer utført arbeid.

Dag én - skriftlig

Fagprøven for helsefagarbeidere går over to dager. Den første dagen får man utdelt oppgaven, og du skal lage en skriftlig plan over arbeidet.

Oppgaven skal handle om gjennomføringen og brukeropplysning på alt fra to til fire brukere. Det er arbeidsgiver på arbeidsplassen som utpeker en faglært kontaktperson på arbeidsstedet som lager forslag til oppgaven.

Dette er den skriftlige delen av fagprøven, og den leveres inn til bedriftens kontaktperson på slutten av dag én. Kopi av oppgaven leveres sensorene.

Planen må inneholde:

 • Tidsplan
 • Pleieplan
 • Arbeidsplan
 • Hva som skal skje, og til hvilken tid

Den skriftlige delen må inneholde behov, ressurser, mål, tiltak og faglig begrunnelse.

Det forventes at lærlingen ser hele mennesket som individ med alle dens behov: fysiske, psykiske, åndelige og sosiale. Den skriftlige biten må også inneholde praktisk beskrivelse av planlegging, samt istandgjøring før eksempelvis stellesituasjonen:

Hvilke hygieniske tiltak og prosedyrer må til? Hva bør forberedes før måltid? Hva er et godt kosthold?

Du må også notere ned hva du vil trenge av dine kolleger, eksempelvis medikamenthåndtering og forflytning.

Les mer: Dette må du vite om fagprøven

Dag to - praktisk gjennomføring

Dag to skal du være «i arbeid» og jobbe som normalt - men med sensorer som observerer det du gjør.

Det legges opp til at du følger arbeidsplassens rutiner som normalt. Vaktens start og slutt, rapporteringssystem, pauser også videre, så langt det lar seg gjøre.

Først skal du gi sensorene fra prøvenemnda en rapport på brukeren som gir et helhetlig bilde av hva brukeren trenger hjelp til.

Egenvurdering

Avslutningsvis er det en vurdering av eget prøvearbeid. Da skal du vurdere hvordan planen ble fulgt, om det dukket opp endringer og uforutsette hendelser, hva gikk bra, hva gikk dårlig, hvilke mål bør følges opp med mer.

På bakgrunn av dokumentasjonen, gjennomføringen og egenvurderingen skal prøvenemnda ha en samtale med kandidaten. Samtalen tar utgangspunkt i:

 • Redegjørelse og begrunnelse av eventuelle endringer i planen
 • Faglige begrunnelser for arbeidet
 • Vurdering av mål, tiltak samt hele prosessen
 • Refleksjon rundt brukers behov og nivå for hjelp
 • Brukermedvirkning
 • Samarbeid med andre og innhenting av tilleggsopplysninger

Husk å knytte samtalen opp mot gjennomføringen, gjerne med eksempler.

Resultatet på fagprøven mottar du skriftlig fra fagopplæringsseksjonen i Viken Fylkeskommune.

Ta gjerne kontakt med oss i OKViken om du har spørsmål om læretiden eller fagprøven.


Derfor skal du velge helsefag

20 mars 2024

Er du glad i mennesker og bryr deg om at andre skal ha det bra? Da er kanskje helsefag noe for deg! Her kan du lese om hvorfor du skal velge helsefag.

Arbeidsoppgaver som byggdrifter

06 desember 2023

Er byggdrifteryrket interessant for deg? her får du innsikt i hvilke arbeidsoppgaver en byggdrifter har her.

Gå til toppen