Rettigheter for lærlinger med funksjonsnedsettelse

Visste du at du har rett til tilpasning og tilrettelegging hvis du er lærling med funksjonsnedsettelse? Selv om du opplever begrensninger i hverdagen grunnet funksjonsnedsettelse, behøver det ikke å begrense mulighetene dine til å velge yrkesfaglig utdanning og det å bli lærling. 

Rettigheter for lærlinger med funksjonsnedsettelse

Visste du at du har rett til tilpasning og tilrettelegging hvis du er lærling med funksjonsnedsettelse? Selv om du opplever begrensninger i hverdagen grunnet funksjonsnedsettelse, behøver det ikke å begrense mulighetene dine til å velge yrkesfaglig utdanning og det å bli lærling. 

1-3.Tilpassa opplæring

Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen, praksisbrevkandidaten og lærekandidaten.

I følge opplæringsloven har alle lærlinger rett til til å få tilpasset opplæring til de behov de måtte ha. Det betyr at du alltid bør søke den utdannelsen og lærlingplassen du har mest lyst på, uansett om du har en funksjonsnedsettelse. 

Les mer om opplæringsloven på lovdata.no her.

Fortrinnsrett

Når du har en funksjonsnedsettelse som kan påvirke utdannelsen din, er det flere ting du har rett til og kan gjøre for å få tilrettelagt hverdagen din. 

I noen tilfeller kan funksjonsnedsettelse gi deg retten til å søke inntak til videregående utdanning med fortrinnsrett. Du kan lese mer om kravene for å innfri til fortrinnsrett på vilbli.no her!

Tilrettelegging på fag- eller svenneprøve

Om du har behov for det, kan du få egen tilrettelegging når du skal gjennomføre fag- eller svenneprøve. Funksjonsnedsettelser som gir deg krav på tilrettelegging kan være alt fra språkvansker, sykdom eller skader. Dersom du ønsker å få tilrettelegging for å hjelpe deg gjennom fagprøven er du nødt å ha en legeerklæring, og søke om tilretteleggingen hos Utdanningsetaten i god tid!

Tilskuddsordning

Lærebedrifter som vil ta imot lærlinger med spesielle behov og funksjonsnedsettelser kan søke om eget tilskudd hos fylkeskommunen. Dette tilskuddet sørger for at de kan tilrettelegge arbeidshverdagen for lærlingen, uansett hva slags situasjon de er i og hvilke særskilte behov de har.

Les mer om tilskuddsordningen for lærebedrifter på udir.no her.

Lurer du på mer om hvilke rettigheter du har i videregående opplæring når du har funksjonsnedsettelse? Les mer om de generelle rettighetene på utdanning.no her. 

Kontakt oss

Som lærling har du også andre generelle rettigheter som det er greit å være klar over. Les mer om disse på vår blogg.

Vi i OKViken vil alltid forsøke å hjelpe deg og svare på de spørsmålene du har om yrkesfaglig utdannelse og det å være lærling.

Lurer du på mer om å være lærling med funksjonsnedsettelse? Kontakt oss her.

 

 

 


Bli helsefagarbeider

07 november 2023

For å bli helsefagarbeider må du velge helse- og oppvekstfag på Vg1, mens du fortsatt går på ungdomsskolen. Etter fire år har du fullført yrkesutdannelse.

Bli mediedesigner

17 oktober 2023

Som mediedesigner produserer og utformer du visuell kommunikasjon for digitale og analoge flater. Dette er et spennende yrke i utvikling.

Gå til toppen