Opplever du mobbing som lærling?

Opplever du mobbing som lærling?

Ingen skal oppleve mobbing, uansett om det er på skolen eller på arbeidsplassen. Alle har rett til å føle seg trygge og respekterte der de jobber. Som lærling er du ansatt i en bedrift og har samme rettigheter til arbeidsmiljø som alle andre. Det er viktig at du sier ifra om mobbing, samtidig er det lurt å være realistisk, det kan være en lang prosess før arbeidsgiver får undersøkt saken og gjort endringer.

Hva er mobbing?

Mobbing utføres på mange forskjellige måter, det er ikke nødvendigvis stygge kommentarer og trakassering, det kan også være mer subtilt som utestenging, overdrivelser av feil og mangler i arbeidet ditt, eller å hele tiden bli ignorert og oversett når du kommer med forslag.

Det er hender at man har dårlige opplevelser med kollegaer via misforståelser og uoverensstemmelser. For at det skal telle som mobbing må handlingene være systematiske, altså ikke en feil eller misforståelse, gjentakende og foregå over tid.

Noen ganger tar det en stund før man innser at man blir mobbet. Hvis du er usikker kan det være lurt å kjenne etter på magefølelsen. Gruer du deg til å komme på jobb? Er det noen på jobb som gjør at du blir redd eller lei deg? Kan måten de behandler deg på forklare de negative følelsene?

Les mer: Viktig å vite om arbeidsmiljø som lærling

Noter de gangene du opplever mobbing

Ved å notere ned i et dokument hver gang du opplever mobbing, får du en oversikt over hvordan mobbingen utspiller seg, samtidig er det en god idé å ha med når du sier ifra til arbeidsgiver om mobbingen. Da er det enklere å vise til spesifikke hendelser og gi konkrete eksempler.

Les mer: Jeg mistrives i lærebedriften min, hva gjør jeg?

Hva må jeg gjøre som arbeidstaker?

Din første oppgave er å si ifra om mobbingen til arbeidsgiver eller verneombudet. Du må også samarbeide med tiltakene som blir gjort for å bedre arbeidsmiljøet.

Hvilke krav stilles til arbeidsgiver?

Arbeidsgiver skal sørge for at du som arbeidstaker, uansett om du er lærling eller vanlig ansatt, ikke utsettes for psykiske eller fysiske belastninger. Det er arbeidsgiveren sitt ansvar å sørge for at det ikke forekommer mobbing på arbeidsplassen og iverksette tiltak for å motvirke mobbing.

Når bør du koble inn arbeidstilsynet?

Dersom arbeidsgiver ikke gjør noe for å stoppe mobbingen etter at du har sagt ifra kan du ta kontakt med arbeidstilsynet. For at arbeidstilsynet skal kunne følge opp saken må du være ansatt i bedriften, du må kunne vise til at du har forsøkt intern problemløsning uten hjelp, du må gi arbeidstilsynet skriftlig samtykke om at de kan ta kontakt med bedriften og arbeidsgiveren og ikke minst må du gi arbeidstilsynet all informasjon de trenger for å forstå situasjonen.

Les mer på arbeidstilsynets nettsider.

Ta vare på din mentale helse

Ikke glem å ta vare på din mentale helse. Ta kontakt med fastlegen hvis du har behov for henvisning til psykolog. Husk at ingen fortjener å bli mobbet!

Hvis du blir opplever mobbing i din lærebedrift kan du ta kontakt med oss i OKViken for råd og veiledning.


Derfor skal du velge helsefag

20 mars 2024

Er du glad i mennesker og bryr deg om at andre skal ha det bra? Da er kanskje helsefag noe for deg! Her kan du lese om hvorfor du skal velge helsefag.

Arbeidsoppgaver som byggdrifter

06 desember 2023

Er byggdrifteryrket interessant for deg? her får du innsikt i hvilke arbeidsoppgaver en byggdrifter har her.

Gå til toppen