Jeg mistrives i lærebedriften min, hva gjør jeg?

Jeg mistrives i lærebedriften min, hva gjør jeg?

En lærling som trives på jobben og har en god relasjon til kollegaene sine har større sannsynlighet for å fullføre opplæringen.

Det kan være mange grunner til at du som lærling ikke trives på læreplassen din. Kanskje har det føltes feil fra starten, eller noe har forandret seg. Uansett skal du ha det bra, og det finnes mange måter å løse problemet på.

Opplæringen skal følge ditt tempo

Du har krav på en læretid som blir tilpasset deg, ditt tempo og dine evner. Om du føler at du ikke klarer å henge med, eller blir pålagt for stor arbeidsbyrde er det veldig viktig at du sier ifra.

Å ikke føle at man mestrer jobben, kan føre til dårlig selvtillit og at man føler seg utilstrekkelig. Sånn skal det ikke være, og arbeidsplassen må tilpasse opplæring etter ditt tempo.

Les mer: Slik får du et godt arbeidsmiljø på læreplassen

Kommunikasjon løser det meste

En av rettighetene dine som lærling er at du skal få ekstra beskyttelse mot dårlige omgivelser. Du skal vernes ekstra mot dårlig fysisk og psykisk arbeidsmiljø.

Du skal eksempelvis ikke mobbes eller diskrimineres. Det er bedriftens ansvar at du ikke kommer til skade, eller blir utsatt for krenkninger.

Om du føler deg mobbet eller at noen av kollegaene dine ikke er greie mot deg, er det viktig at du snakker med noen du stoler på på arbeidsplassen din, gjerne den som har fagansvar for deg. Om du ikke kan snakke med fagansvarlig, gå til sjefen eller en med personalansvar.

Skriv gjerne en liste over hva som plager deg, da er det lettere å ta opp alt du tenker på, og huske alt som bør nevnes.

Om det ikke hjelper å ta det opp på arbeidsplassen

Om du synes det er vanskelig, ubehagelig eller ikke blir hørt kan du kontakte HR-avdelingen i kommunen eller verneombudet på arbeidsplassen.

De kan hjelpe deg med å løse problemene på læreplassen.

Viken har eget mobbeombud

Buskerud Fylkeskommune var landets første til å innføre et eget mobbeombud. Her finner du kontaktinformasjon til de seks ansatte hos elev-, læring-, og mobbeombudet i Viken

Ta kontakt med oss i OKViken om du ikke har det bra som lærling, vi hjelper deg gjerne.

 


Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen