Mangel på helsearbeidere i 2030

En artikkel skrevet av helsemedisinteknikk.no i 2009 kartla at det blir en stor mangel på helsepersonell de neste 20 årene. Dette gjelder særlig helsefagarbeidere.

Mangel på helsearbeidere i 2030

Statistisk Sentralbyrå (SSB), beregnet at det vil være et underskudd på opp mot 38 000 årsverk i 2030 innen helsesektoren.

Med økt krav til helsesektoren og en befolkning som stadig blir eldre, har dette over tid vært et særdeles viktig fokusområde for Helsedirektoratet.

Kompetanseløftet 2015

Som et viktig tiltak for å øke rekrutteringen av helsepersonell igangsatte Helsedirektoratet i 2009 Kompetanseløftet 2015. Her er fokuset finanseringstiltak, tilrettelagte utdanningsløp for voksne og rekrutteringskampanjer.

  • Vi er i full gang med å redusere mangelen på helsepersonell frem mot 2015. Vi må også se på hvordan vi allerede nå skal begynne å jobbe for å møte de utfordringene som kommer etter 2015, sier Bjørn-Inge Larsen, Departementsråd i Helse og omsorgsforbundet - til Helsemedisinteknikk.no.

Ønsker du å jobbe innen helse? Bli kjent med helsearbeiderfaget her.

Har du spørsmål til OKViken? Kontakt oss her!


Derfor skal du velge helsefag

20 mars 2024

Er du glad i mennesker og bryr deg om at andre skal ha det bra? Da er kanskje helsefag noe for deg! Her kan du lese om hvorfor du skal velge helsefag.

Gå til toppen