Lover og regler for lærlinger

Lover og regler for lærlinger

Som lærling er du påvirket av flere regelverk og lovgivninger. Du befinner deg midt i krysningspunktet mellom elev og arbeidstaker, og er derfor inkludert i regler for både opplæring og arbeidslivet. Dette betyr i praksis at lovgivning som kan påvirke deg og din lærlingtid befinner seg i blant annet:

Du er heldigvis ikke nødt å lese deg gjennom alle forskriftene på lovdata.no selv om disse lovene påvirker deg som elev og arbeidstaker. Men det er lurt å være klar over dine generelle rettigheter. Er du i tvil om du blir behandlet rett kan du kontakte andre og få hjelp. 

Ditt opplæringskontor, lærlingombudet i ditt fylke eller din fagforening kan hjelpe deg med å finne ut om du blir ivaretatt både i klasserommet og på arbeidsplassen.

Les mer om fagforeninger for deg som er lærling her. 

Hva slags rettigheter har jeg?

Her er noen generelle rettigheter du har krav på som er greit å være klar over:

  • Du har rett til behovstilpasset opplæring

Opplæringen din skal tilpasses dine særegne behov når det er nødvendig. Enten du har lærevansker eller fysiske begrensninger, skal lærestedet ditt tilrettelegge for deg. 

  • Du har rett til arbeidsavtale 

Som lærling og arbeidstaker har du krav på en ordentlig arbeidsavtale. Dette er viktig både for å verifisere opplæringen din, og for å stadfeste rettighetene dine som yrkesutøver. 

  • Du har rett til gratis opplæring

På samme måte som elever har rett til gratis opplæring på skole, har også du det som lærling. Det betyr at lærebedrift skal stille med læringsmateriale og utstyr. Det finnes noen få unntak, hvor du må stille med utstyr selv. Sjekk med ditt opplæringskontor hva du har krav på.

  • Du har rett til oppfølging og tilbakemelding på arbeidet ditt

Underveis i arbeidsforholdet har du rett til vurdering av arbeidet ditt, slik at du vet hva du gjør bra og hva du eventuelt må forbedre. 

  • Du har rett til oppmelding til fag- eller svenneprøve

Opplæringskontoret  eller lærebedriften din skal melde deg opp til fag- eller svenneprøve.

  • Du har rett til ordentlige arbeidstimer og arbeidstid
    Arbeidstid, spesielt nattarbeid og skiftarbeid, er spesielt strengt for arbeidstakere under 18 år. A

Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen