Lærling i kontor og administrasjonsfaget

Det er flere muligheter som lærling innen kontor og administrasjonsfaget.

Lærling i kontor og administrasjonsfaget

Som lærling i kontor og administrasjonsfaget får du jobbet med kontorservice, IKT tjenester og økonomi.

Kontorservice

Du får blant annet være med å planlegge, utføre, dokumentere og vurdere administrative og kontortekniske oppgaver. Dette gjøres i samsvar med instrukser, rutiner, prosedyrer og gjeldende regelverk, samt innenfor virksomhetens kunnskapsorganisering og informasjonsflyt. Du får yte kundeservice, samt profilere bedriften i møter med kunder og brukere.

IKT-tjenester

Som lærling innen kontor og administrasjonfag vil du gå grunnleggende kompetanse i bruk av IKT. Du får bruke virksomhetens kontorstøtte og kontortekniske hjelpemidler ved utføring av kontoradministrative oppgaver, samt til innhenting, bearbeiding og framstilling av informasjon knyttet til kontoradministrative oppgaver.

Økonomi

Som lærling i kontor og administrasjonsfag vil økonomisystem bli et sentralt arbeidsverktøy. Du vil bruke virksomhetens økonomisystemet til innkjøp, budsjettering, regnskap, lønnsutbetaling og personalrelaterte oppgaver.

Fagprøve forankret i arbeidslivet

Hovedområdene i fagprøven er kontorservice, IKT-tjenester og økonomi, og blir gjennomført innenfor en tidsramme på 4 dager.

Fremtidige arbeidsmuligheter med kontor og administrasjonsfag

Etter fullført og godkjent fagprøve og mottatt fagbrev vil du finne at det er mange bedrifter som har behov for denne yrkeskompetansen. Her kan nevnes:

Offentlige virksomheter Informasjonssentre Private bedrifter

Les også: Kontor og administrasjonsfag.

Har du spørsmål vedrørende kontor og administrasjonsfag kan du ta kontakt for en hyggelig prat her.


Derfor må du dokumentere læretiden

17 september 2023

Når du er lærling og utplassert i en lærebedrift, er det en del av opplæringen og arbeidet å dokumentere arbeidshverdagen din. Les mer her.

Det er ikke for sent å ombestemme seg

10 september 2023

Om du har valgt feil utdanningsprogram på videregående kan du ombestemme deg frem til og med 31 oktober. Hva med å bytte til yrkesfag, eller gå i lære?

Gå til toppen