Hvordan melde seg opp til fagprøve

Fagprøven er den avsluttende delen av din læretid. Her skal du vise hva du har lært og at du fortjener yrkestittelen du er i ferd med å tilegne deg.

Hvordan melde seg opp til fagprøve

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Dette vil håndteres av lærebedriften eller av opplæringskontoret deres. I enkelte tilfeller vil det imidlertid være aktuelt at du melder deg opp på egenhånd.

På vår blogg har vi skrevet mye om fagprøven. Artiklene finner du samlet her.

Vi melder opp våre lærlinger

Dersom du er lærling hos OKViken trenger du ikke å tenke på oppmelding eller det organisatoriske rundt avvikling av fagprøven. Vi sørger for at du blir meldt opp innen fristen. Deretter vil det være prøvenemnden i ditt fag som er ansvarlig for selve avviklingen av prøven.

Som lærling har du alltid rett til å få gjennomføre fagprøven på din læreplass. 

Oppmelding som praksiskandidat

Dersom du ikke er tilknyttet et opplæringskontor eller du skal ta fagprøven som praksiskandidat, er du selv ansvarlig for å melde deg opp til fagprøven. Dette kan du gjøre nettsidene til Viken Fylkeskommune. Som praksiskandidat er du også selv ansvarlig for å skaffe til veie nødvendig utstyr samt et sted hvor prøven kan avholdes. 

Les mer om å ta fagprøven som praksiskandidat her.

Ny oppmelding etter ikke bestått fagprøve

Opplæringsloven gir alle lærlinger rett til to forsøk på å bestå fagprøven. Dersom du stryker på ditt første forsøk vil dermed opplæringskontoret sørge for at du blir meldt opp til ny prøve. Du må regne med litt ventetid før du får avlegge prøven på nytt. I denne perioden har du ikke krav på å få fortsette å jobbe hos din lærebedrift, selv om mange bedrifter velger å la sin lærling fortsette og arbeide under ventetiden.

Dersom du også stryker på ditt andre forsøk på fagprøven kan du fremdeles gjøre flere forsøk. Dette må imidlertid organiseres på egenhånd, som praksiskandidat som beskrevet over, og du må også dekke kostnadene selv. 

Kontakt oss gjerne dersom du har flere spørsmål om oppmelding og avvikling og fagprøven.

 


Yrkesfag eller studiespesialisering?

13 mars 2023

Er du tiendeklassing og lurer på hva du skal velge til neste år? Studiespesialiserende er kanskje det vanligste – men er det rett for deg?

Variert arbeidshverdag som automatiker

27 februar 2023

Det er nesten ingen industrier som ikke har noe behov for en automatiker og som automatiker vil hverdagen være spennende og variert. Les mer.

Gå til toppen