Slik får du et godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen

- Og slik løser du vanskelige situasjoner om de oppstår

Slik får du et godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen

og slik løser du vanskelige situasjoner om de oppstår.

Som lærling er du en ansatt på lik linje som alle andre, og som arbeidstaker bør du bidra også sosialt. Ved å være blid og positiv bidrar du til å skape et godt arbeidsmiljø hvor det er hyggelig å være. Men ansvaret ligger ikke bare hos deg.

Det er både ledelsen, kollegaene og deg selv som skal skape og opprettholde et godt lærings- og arbeidsmiljø. For at du skal kunne lære, må du også ha det bra.

Det er et krav som stilles lærebedriften at ved siden av å tilby tilpasset opplæring, må de oppfylle alle HMS-krav og ha et godt psykososialt arbeidsmiljø. Utdanningsdirektoratet nevner disse stikkordene:

  • Åpenhet
  • Kollegial støtte
  • Raushet
  • Omtanke tillit
  • Toleranse
  • Anerkjennelse

Lærlinger som har det bra, gjør det bedre

Udir.no skriver at lærlinger som har en god relasjon til kollegene sine, har større sannsynlighet for å fullføre opplæringen. En lærebedrift som tar arbeidsmiljøet på alvor, jobber også målrettet for å forhindre mobbing og trakassering.

Slik håndterer du og bedriften vanskelige situasjoner

Om lærlingen ikke trives på arbeidsplassen sin, kan dette gå utover både prestasjon og læring. Det fører også ofte til ugyldig fravær. Ofte kan det beste være å ta problemet ved roten, og komme til bunns med problemet.

Ved å ha en åpen kommunikasjon, og spørre hva som plager lærlingen kan man løse problemet, fremfor å forverre det. Muligens er det et problem utenfor arbeidsplassen som er i veien.

Viken fylkeskommune har også Ombud for elever og lærlinger og Mobbeombud som du kan kontakte.

Her kan du finne hjelp til hvordan du kan kommunisere med lærlinger som har det tøft.

Vi oppfordrer også både lærlingen og bedriften til å ta kontakt med oss i OKViken om det dukker opp problemer underveis. Husk at problemer er til for å løses.


Yrkesfag eller studiespesialisering?

13 mars 2023

Er du tiendeklassing og lurer på hva du skal velge til neste år? Studiespesialiserende er kanskje det vanligste – men er det rett for deg?

Variert arbeidshverdag som automatiker

27 februar 2023

Det er nesten ingen industrier som ikke har noe behov for en automatiker og som automatiker vil hverdagen være spennende og variert. Les mer.

Gå til toppen