IKT servicefag

Er du interessert i IT og kommunikasjon er IKT servicefag en mulighet for deg.

IKT servicefag

Er du interessert i IT og kommunikasjon er IKT servicefag en mulighet for deg.

I følge IKT Norge er IKT idag Norges tredje største næring, og en viktig kilde til vekst, innovasjon og økt produktivitet i hele samfunnet.

IKT og digitalisering blir en stadig viktigere innsatsfaktor for bedringer og næringer. Tidligere var olje, fisk og industriproduksjon en stor andel av Norges verdiskaping, men nå ser man at tjenestesektoren blir viktigere og viktigere.

Jobb med IKT

Alle typer virksomheter og arbeidsplasser har ulike IKT stillinger, og behov for kompetanse innen IKT. Det er en stadig etterspørsel på digital kompetanse på et praktisk nivå.

Tidligere IKT lærling Kristoffer Solum erfarte hvor viktig det var med sin bakgrunn da han fikk jobb som teamleder i mediebyrået Idium AS.

Bli en IKT lærling

Som IKT lærling i IKT-servicefaget tar du en utdannelse med et fokus på systemdrift og systemovervåkning. Her får du kompetanse med feilhåndtering, kvalitetsarbeid og overvåkning av systemdrift.

I tillegg til å få kunnskap i IKT systemet får du praktisert kundebehandling og service på en unik måte. I denne retningen legges det stor vekt på kommunikasjon, sosial kompetanse og samhandling mellom mennesker.

Les mer her: 5 tips til fagprøven i IKT

Praktiser din interesse for IKT og mennesker i en yrkesfaglig utdannelsesretning!

Ta kontakt for spørsmål vedrørende IKT servicefag her.


Derfor må du dokumentere læretiden

17 september 2023

Når du er lærling og utplassert i en lærebedrift, er det en del av opplæringen og arbeidet å dokumentere arbeidshverdagen din. Les mer her.

Det er ikke for sent å ombestemme seg

10 september 2023

Om du har valgt feil utdanningsprogram på videregående kan du ombestemme deg frem til og med 31 oktober. Hva med å bytte til yrkesfag, eller gå i lære?

Gå til toppen