Hvordan bli helsefagarbeider?

Hvordan bli helsefagarbeider?

For å bli helsefagarbeider velger du helse- og oppvekstfag på Vg1 når du du starter på videregående skole. Etter Vg1 velger du helsearbeiderfaget på Vg2. Etter to år på videregående skal du gå to år i lære.

En variert arbeidshverdag

Som helsefagarbeider er ingen dager like, og du møter mennesker i alle aldre. Din jobb er å hjelpe dem med å mestre sitt eget liv. Noen er gamle, noen er syke, noen har nedsatt funksjonsevne eller skal trene seg opp etter en ulykke.

Dette lærer du på skolen og som lærling

Under utdannelsen lærer blant annet mye om helsefremmende arbeid som sykepleie, kosthold, sykdomslære og førstehjelp. Du lærer også mye om yrkesutøvelsen og hvordan du på mest måte kan utøve yrket ditt. Herunder kommer etikk, planlegging og dokumentasjon samt lover og forskrifter.

En viktig del av det du lærer er også kommunikasjon og samhandling som brukermedvirkning, observasjon og rapportering.

Her kan du jobbe som helsefagarbeider

 • Sykehus
 • Sykehjem
 • Hjemmetjenesten
 • Psykiatrien
 • Rusomsorgen
 • Opptrenings- og behandlingssentre
 • I skolen med barn med spesielle behov

Gode muligheter for videreutdanning

Med et fagbrev som helsefagarbeider kvalifiserer du også til en hel rekke fagskoleutdanninger. Offentlig godkjent fagskoleutdanning innen helse- og oppvekstfag er gratis, da utdanningene mottar finansiering via fylkeskommunen.

Utdanningene går over seks måneder til to år, og kan tilpasses slik at man studerer hel- eller deltid. Dette gjør at du kan arbeide samtidig som du videreutdanner deg.

Les mer om videreutdanning for helsefagarbeidere her.

Dette kan du videreutdanne deg til

 • Barsel- og barnepleie
 • Eldreomsorg
 • Administrasjon
 • Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Psykisk helsearbeid
 • Rehabilitering
 • Veiledning
 • Tverrfaglig miljøarbeid
 • Miljøarbeid innen rus
 • Spesialrenhold i helsetjenesten
 • Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse

Dette får du som helsefagarbeider

I Norge har vi et stort behov for helsefagarbeidere nå, og i årene som kommer. Dette sikrer deg jobb nær sagt hvor som helst i landet.

Du kan gjøre en stor forskjell i folks liv, og kan være med på å gi noen høyere livskvalitet. Å jobbe som helsefagarbeider er en meningsfylt jobb.

Dette tjener du som lærling i helsearbeiderfaget

Som lærling i helsearbeiderfaget får du lønn under utdanning. Lønnen er per 2. januar 2018 333.300,- fordelt over to år. Jobber du kveld, helg og helligdager får du ekstra betalt.

Dette kan du tjene som helsefagarbeider

Som ferdig utdannet helsefagarbeider kan du jobbe med mange ulike ting i forskjellige institusjoner, men en oversikt fra utdanning.no viser at en heltidsansatt helsefagarbeider i statlig sektor kan tjene 452.400 i gjennomsnitt. Jobber du i kommunal sektor tjener du gjennomsnittlig 448.800,-, og jobber du privat kan du tjene 411.600,-

Se lønnsgjennomsnitt for ulike yrker innen helsearbeiderfaget her.

Har du spørsmål til OKViken? Kontakt oss her!


Yrkesfag eller studiespesialisering?

13 mars 2023

Er du tiendeklassing og lurer på hva du skal velge til neste år? Studiespesialiserende er kanskje det vanligste – men er det rett for deg?

Variert arbeidshverdag som automatiker

27 februar 2023

Det er nesten ingen industrier som ikke har noe behov for en automatiker og som automatiker vil hverdagen være spennende og variert. Les mer.

Gå til toppen