Hva gjør en IT-driftstekniker?

Hva gjør en IT-driftstekniker?

Det gamle IKT-servicefaget endres og blir til to nye fag, IT-driftsfaget og IT-utviklingsfaget. Og det er ikke bare navnet som blir endret. De to nye IT-fagene kommer til å gå enda mer inn i dybden på fagstoffet slik at du virkelig får spesialisert deg på et emne som blir mer og mer viktig for samfunnet. Med et fagbrev i IT-drift blir du utdannet IT-driftstekniker, et yrke det sannsynligvis vil bli mer behov for, så dette er et sikkert og smart valg for fremtiden. 

Her kan du lese mer om hverdagen til Stian som er IKT-lærling for Viken kommune

Datasikkerhet

Datasikkerhet er en viktig del av en IT-driftsteknikkers hverdag. Det blir et stadig mer aktuelt tema for mange, og flere vil sannsynligvis oppleve at viktig datainformasjon blir stjålet eller at viktige servere blir hacket i fremtiden, ettersom mer og mer av informasjonen og tjenester vi bruker hver dag blir digitaliserte. Da er det helt essensielt med flinke IT-driftsteknikere som drifter og vedlikeholder digital infrastruktur og som kan se når noe er galt med sikkerheten.

Les mer:

Skap gode brukeropplevelser

Som IT-driftstekniker er det din oppgave å sørge for at alle systemer fungerer som de skal slik at ansatte kan utføre arbeidet sitt på en effektiv og problemfri måte. Det er du som blir kalt inn på banen når noe går galt og må utføre analyser, feilsøke, lokalisere årsaken bak problemet og finne løsninger. Du må også optimalisere prosesser og finne forbedringspotensialer. Dette er et yrke hvor ting hele tiden forandrer seg, så det er viktig at du er lærevillig, nysgjerrig og holder deg oppdatert på den nyeste teknologien.

Drifte infrastruktur og servere

Samfunnet er ikke som det en gang var, nå er de aller fleste deler av vår infrastruktur i samfunnet digitalisert på en eller annen måte. Bak alle funksjonene, fra selvåpnende dører, elektroniske nøkkelkort, videomøter, automatiserte inneklima og alle de andre teknologiske tingene som gjør hverdagen enkel og effektiv, er det en usynlig tråd av nettverk og servere som holder hele systemet oppe. Som IT-driftstekniker er det din oppgave å drifte og vedlikeholde dette systemet.

Bli lærling i IT-driftsfaget

Høres dette ut som noe for deg? Ta kontakt med OKViken hvis du er interessert i å bli lærling i IT-driftsfaget.

Du kan også lese mer om studiet på utdanning.no.


Fem veier til fagbrevet

28 november 2022

Veien til fagbrev kan virke lang, men du har mange flere muligheter enn du kanskje er klar over. Les mer om dette her.

Fagbrev på jobb

23 november 2022

Fagbrev på jobb er en ordning der voksne som allerede er i arbeid kan få mulighet til å få et fagbrev eller svennebrev basert på sin erfaring.

Gå til toppen