Hva gjør en helsefagarbeider?

Hva gjør en helsefagarbeider?

Det som før ble kalt hjelpepleier og omsorgsarbeider er nå slått sammen til én tittel helsefagarbeider. En helsefagarbeiders viktigste oppgave er å yte omsorg til mennesker i alle aldre. Det kan være barn, voksne og eldre mennesker med ulike funksjonshemninger, sykdommer eller med behov for rehabilitering.

Typiske arbeidsoppgaver i yrket

Som helsefagarbeider gjør du en viktig jobb. Ved bruk av grunnleggende sykepleie sørger man for å ivareta hver pasient og brukers behov. Du må kunne utføre grunnleggende førstehjelp og har ansvar for å gi en helhetlig omsorg. Det kan innebære å sørge for riktig ernæring og gi fysisk stell og pleie. Det betyr at man assisterer pasient eller bruker med blant annet personlig hygiene, påkledning, forflytning og trening.

En helsefagarbeider kan også jobbe med å forebygge ensomhet, å skape mestringsfølelse og gi bruker eller pasient et bedre grunnlag for å leve et mer aktivt liv. Å planlegge miljørettede tiltak og aktiviteter kan derfor være en del av arbeidshverdagen. Ofte må man ta i bruk tilgjengelig velferdsteknologi og bruke elektronisk pasientjournal samt dokumentere etter gjeldende retningslinjer.

Mulige arbeidsplasser og turnusordning

Som helsefagarbeider må man regne med å jobbe turnus. Det vil si at man jobber ulike vakter morgen, ettermiddag og kveld og noen ganger helgevakter. Ofte finnes det egne nattevaktstillinger, litt avhengig av hva slags arbeidsplass man jobber på.

En helsefagarbeiders kompetanse kan brukes på følgende arbeidsplasser:

 • Sykehus
 • Sykehjem
 • Hjemmetjenesten
 • Psykiatrien
 • Rusomsorgen
 • Opptreningssentre
 • Behandlingssentre
 • I skolen med barn med spesielle behov

Slik blir du helsefagarbeider

For å bli helsefagarbeider velger du helse- og oppvekstfag det første året på videregående skole. Etter Vg1 velger du helsearbeiderfaget på Vg2. Etter du har fullført Vg2 følger to år med arbeidspraksis hos en egnet bedrift.

Har du først tatt fagbrev som helsefagarbeider kan du ta videreutdanning innen følgende fagfelt:

 • Barsel- og barnepleie
 • Eldreomsorg
 • Administrasjon
 • Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Psykisk helsearbeid
 • Rehabilitering
 • Veiledning
 • Tverrfaglig miljøarbeid
 • Miljøarbeid innen rus
 • Spesialrenhold i helsetjenesten
 • Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse

Vil du vite mer om etterutdanning for helsefagarbeidere kan du lese her.

Har du spørsmål?

Har du flere spørsmål om helsefagarbeiderfaget, det å ta fagbrev eller trenger du noen å snakke med om framtidig yrkesvalg? Ta kontakt med oss i OKViken her!

Søk også opp flere av våre blogginnlegg om helsearbeiderfaget. Her finner du mye nyttig informasjon om utdanningen og det å jobbe som helsefagarbeider.


Derfor må du dokumentere læretiden

17 september 2023

Når du er lærling og utplassert i en lærebedrift, er det en del av opplæringen og arbeidet å dokumentere arbeidshverdagen din. Les mer her.

Det er ikke for sent å ombestemme seg

10 september 2023

Om du har valgt feil utdanningsprogram på videregående kan du ombestemme deg frem til og med 31 oktober. Hva med å bytte til yrkesfag, eller gå i lære?

Gå til toppen