Hva er en lærling?

Hva er en lærling?

En lærling er den som skriver en lærekontrakt med sikte på en fagprøve. Du utdanner deg til et yrke ved å jobbe i en bedrift. I bedriften får du både opplæring og praksis i et fag.

Veien til fagbrev

Å få fagbrev er en prosess som starter allerede i 10. klasse på ungdomsskolen. Deretter følger to år på skole på Vg1- og Vg2-trinn, og avsluttes med læretid før du til sist går opp til fagprøven.

Fagprøven og svennebrevet

Fagprøven er den avsluttende prøven etter endt læretid, og gir deg beviset på at du er utdannet fagarbeider. Består du denne kan du kalle deg fagarbeider. Fagprøven kan gjennomføres fra tre måneder før sluttdato, og innen tre måneder etter sluttdato. Alle fag- og svenneprøver består av fire deler:

  1. Planlegging av arbeidet og begrunnelse for valgte løsninger
  2. Gjennomføring av faglig arbeid
  3. Vurdering av eget prøvearbeid
  4. Dokumentasjon av eget prøvearbeid

Lærlingers rettigheter og plikter

Det er mange ting å huske på når du skal ut i bedrift som lærling, for som lærling har du rettigheter og plikter etter både Opplæringsloven og Arbeidsmiljøloven. Lærlingen er ansatt på samme vilkår som øvrige ansatte. Det vil si at dersom du skal jobbe turnus, skal du ha tillegg for dette på kvelder, helger og helligdager. Tillegget skal betales uavhengig av om vakten er en verdiskapings- eller opplæringsvakt.

Ved endt utdanning

Som lærling avslutter du utdanningen med en prøve. Du får deretter svennebrev eller fagbrev, dersom du består prøven. I håndverksfag vil du få utstedt svennebrev, mens fagbrev gis i de andre lærefagene. Det er også mulig å gå i lære som lærekandidat eller ta praksisbrev. Lærekandidater avlegger ikke fag- eller svenneprøver, men får et kompetansebevis.

Har du spørsmål til oss i OKViken? Kontakt oss her!


Yrkesfag eller studiespesialisering?

13 mars 2023

Er du tiendeklassing og lurer på hva du skal velge til neste år? Studiespesialiserende er kanskje det vanligste – men er det rett for deg?

Variert arbeidshverdag som automatiker

27 februar 2023

Det er nesten ingen industrier som ikke har noe behov for en automatiker og som automatiker vil hverdagen være spennende og variert. Les mer.

Gå til toppen