Hva er en lærling?

Hva er en lærling?

En lærling er den som skriver en lærekontrakt med sikte på en fagprøve og et fagbrev. Du utdanner deg til et yrke ved å jobbe i en bedrift. I bedriften får du både opplæring og praksis i et fag.

Veien til fagbrev

Å få fagbrev er en prosess som starter allerede i 10. klasse på ungdomsskolen. Deretter følger to år på skole på Vg1- og Vg2-trinn, og deretter er det læretid i en bedrift før du går opp til fagprøven mot slutten av læretiden. Læretiden kan ha forskjellig lengde, men det vanligste er en læretid på 2 i bedrift.

Fagprøven og svennebrevet

Fagprøven er den avsluttende prøven når læretiden nærmer seg slutten, og gir deg beviset på at du er utdannet fagarbeider. Består du denne kan du kalle deg fagarbeider. Fagprøven kan gjennomføres fra tre måneder før sluttdato, og innen tre måneder etter sluttdato. Alle fag- og svenneprøver består av fire deler:

  1. Planlegging av arbeidet og begrunnelse for valgte løsninger
  2. Gjennomføring av faglig arbeid
  3. Vurdering av eget prøvearbeid
  4. Dokumentasjon av eget prøvearbeid

Lærlingers rettigheter og plikter

Det er mange ting å huske på når du skal ut i bedrift som lærling, for som lærling har du rettigheter og plikter etter både Opplæringsloven og Arbeidsmiljøloven. Lærlingen er ansatt på samme vilkår som øvrige ansatte i bedriften. Det vil si at dersom du skal jobbe turnus, skal du ha tillegg for dette på kvelder, helger og helligdager. Tillegget skal betales uavhengig av om vakten er en verdiskapings- eller opplæringsvakt.

Ved endt utdanning

Som lærling avslutter du utdanningen med en svenne- eller fagprøve. Du får deretter svennebrev eller fagbrev, dersom du består prøven. I håndverksfag vil du få utstedt svennebrev, mens fagbrev gis i de andre lærefagene. Det er også mulig å gå i lære som lærekandidat eller ta praksisbrev. Lærekandidater avlegger ikke fag- eller svenneprøver, men får et kompetansebevis.

Har du spørsmål til oss i OKViken? Kontakt oss her!


Derfor må du dokumentere læretiden

17 september 2023

Når du er lærling og utplassert i en lærebedrift, er det en del av opplæringen og arbeidet å dokumentere arbeidshverdagen din. Les mer her.

Det er ikke for sent å ombestemme seg

10 september 2023

Om du har valgt feil utdanningsprogram på videregående kan du ombestemme deg frem til og med 31 oktober. Hva med å bytte til yrkesfag, eller gå i lære?

Gå til toppen