Hva er en lærling?

Hva er en lærling?

En lærling er den som skriver en lærekontrakt med sikte på en fagprøve og et fagbrev. Du utdanner deg til et yrke ved å jobbe i en bedrift. I bedriften får du både opplæring og praksis i et fag.

Veien til fagbrev

Å få fagbrev er en prosess som starter allerede i 10. klasse på ungdomsskolen. Deretter følger to år på skole på Vg1- og Vg2-trinn, og deretter er det læretid i en bedrift før du går opp til fagprøven mot slutten av læretiden. Læretiden kan ha forskjellig lengde, men det vanligste er en læretid på 2 i bedrift. Det finnes flere veier til fagbrev som du kan lese om her: Fem veier til fagbrevet

Fagprøven og fagbrevet

Fagprøven er den avsluttende prøven når læretiden nærmer seg slutten, og gir deg beviset på at du er utdannet fagarbeider. Består du denne kan du kalle deg fagarbeider. Fagprøven kan gjennomføres fra tre måneder før sluttdato, og innen tre måneder etter sluttdato. Alle fagprøver består av fire deler:

  1. Planlegging av arbeidet og begrunnelse for valgte løsninger
  2. Gjennomføring av faglig arbeid
  3. Vurdering av eget prøvearbeid
  4. Dokumentasjon av eget prøvearbeid

Lærlingers rettigheter og plikter

Det er mange ting å huske på når du skal ut i bedrift som lærling, for som lærling har du rettigheter og plikter etter både Opplæringsloven og Arbeidsmiljøloven. Lærlingen er ansatt på samme vilkår som øvrige ansatte i bedriften. Det vil si at dersom du skal jobbe turnus, skal du ha tillegg for dette på kvelder, helger og helligdager. Tillegget skal betales uavhengig av om vakten er en verdiskapings- eller opplæringsvakt.

Ved endt utdanning

Som lærling avslutter du utdanningen med en svenne- eller fagprøve. Du får deretter svennebrev eller fagbrev, dersom du består prøven. I håndverksfag vil du få utstedt svennebrev, mens fagbrev gis i de andre lærefagene. Det er også mulig å gå i lære som lærekandidat eller ta praksisbrev. Lærekandidater avlegger ikke fag- eller svenneprøver, men en kompetanseprøve og får utstedt et kompetansebevis som viser kompetansen i faget.

Har du spørsmål til oss i OKViken? Kontakt oss her!


Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen