Hva er en intern plan og hvorfor må man ha det?

Som lærling i en bedrift har bedriftens ansvar å sette opp en intern plan for din læretid i virksomheten. 

Hva er en intern plan og hvorfor må man ha det?

Den interne planen er en tydeliggjøring av hvordan lærebedriften planlegger å ivareta læreplanens innhold i opplæringen. Å ha en gjennomarbeidet intern plan, gjør det mye enklere for deg som lærling å utføre et godt arbeid. Arbeidsoppgaver, forventninger og deltakelse i opplæringen blir lettere, og det er en bra måte å samle informasjonen både bedriften og lærlingen behøver underveis i opplæringen på én plass. Den interne planen fungerer også som dokumentasjon på at opplæringen er nøye planlagt og fulgt opp riktig. 
 
Når en bedrift lager en intern plan, skal den være i overensstemmelse med kravene i lærlingens læreplan. 

Hva skal være med i en intern plan?

 • hovedmålet med lærlingtiden
 • perioden for opplæringen
 • arbeidsoppgavene som skal gjøres
 • hva skal lærlingen lære fra de forskjellige arbeidsoppgavene
 • kompetansemål fra læreplanen i faget
 • avklaring av opplæringsbehov eller behov for tilrettelegging

Tips til hvordan bedriften lager den interne planen

 • involver lærlingen i arbeidet med intern plan
 • skaff deg oversikt over overordnet del, kjerneelementer, tverrfaglige temaer og kompetansemålene i læreplanen
 • definer bedriftens arbeidsoppgaver og koble sammen lærerplanens innhold med arbeidsoppgavene
 • fordel arbeidsoppgavene ut over læretiden gjennom flere perioder slik at det skapes en progresjon i opplæringen
 • la lærlingen jobbe med de oppgavene som passer best med læreplanen

Når lærlingen senere dokumenterer arbeidet sitt kan ett eller flere av kompetansemålene knyttes til arbeidsoppgaven. 

OLKWEB gjør det enklere å holde oversikt

Nå er det også mulig for lærlinger å holde oversikt over sitt lærlingløp i OLKWEB. Der kan lærlinger dokumentere arbeidet sitt, avtale møte med opplæringskontoret eller se annen nødvendig informasjon om kontaktpersoner og opplæring. 

Les mer om OLKWEB her, eller trykk her for å logge inn i OLKWEB.

Kontakt oss i dag for mer informasjon

Har du spørsmål om hvordan du skal sette opp en intern plan for opplæringsløpet til dine lærlinger, eller lurer du på noe annet? Vi kan svare på dine spørsmål om lærlingtid, intern plan og dokumentasjon. Kontakt oss her. 

 


Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen