Hva er en intern plan og hvorfor må man ha det?

Når du er lærling og jobber i en bedrift, er det bedriftens ansvar å sette opp en intern plan for lærlingtiden din i virksomheten. 

Hva er en intern plan og hvorfor må man ha det?

Når du er lærling og jobber i en bedrift, er det bedriftens ansvar å sette opp en intern plan for lærlingtiden din i virksomheten.

Ved å ha en detaljert og god intern plan blir det enklere for deg som lærling å gjøre en god jobb. Arbeidsoppgaver, forventninger og deltakelse i opplæringen blir lettere, og det er en bra måte å samle informasjonen både bedriften og lærlingen behøver underveis i opplæringen på én plass. 

Når en bedrift utarbeider en intern plan, skal den tilfredsstille kravene i lærlingens læreplan. 

Den interne planen fungerer også som en dokumentasjon på at opplæringen er blitt planlagt og fulgt opp riktig. 

Hva skal være med i en intern plan?

  • hovedmålet med lærlingtiden
  • perioden for opplæringen
  • arbeidsoppgavene som skal gjøres
  • hva skal lærlingen lære fra de forskjellige arbeidsoppgavene
  • kompetansemål fra dokumentasjonsboken
  • avklaring av opplæringsbehov eller behov for tilrettelegging

En intern plan skal være klar og ferdigskrevet når lærlingen starter opp på lærestedet. 

OLKWEB gjør det enklere å holde oversikt

Nå er det også mulig for lærlinger å holde oversikt over sitt lærlingløp i OLKWEB. Der kan lærlinger dokumentere arbeidet sitt, avtale møte med opplæringskontoret eller se annen nødvendig informasjon om kontaktpersoner og opplæring. 

Les mer om OLKWEB her, eller trykk her for å logge inn i OLKWEB.

Kontakt oss i dag for mer informasjon

Har du spørsmål om hvordan du skal sette opp en intern plan for opplæringsløpet til dine lærlinger, eller lurer du på noe annet? Vi kan svare på dine spørsmål om lærlingtid, intern plan og dokumentasjon. Kontakt oss her. 

 


Derfor må du dokumentere læretiden

17 september 2023

Når du er lærling og utplassert i en lærebedrift, er det en del av opplæringen og arbeidet å dokumentere arbeidshverdagen din. Les mer her.

Det er ikke for sent å ombestemme seg

10 september 2023

Om du har valgt feil utdanningsprogram på videregående kan du ombestemme deg frem til og med 31 oktober. Hva med å bytte til yrkesfag, eller gå i lære?

Gå til toppen