Har du strøket på fagprøven?

På fagprøven kan du få bestått meget godt, bestått eller ikke bestått. Har du fått «ikke bestått», får du dessverre ikke fagbrevet ditt.

Har du strøket på fagprøven?

På fagprøven kan du få bestått meget godt, bestått eller ikke bestått. Har du fått «ikke bestått», får du dessverre ikke fagbrevet ditt. Du har imidlertid flere sjanser.

Opplæringsloven gir deg to forsøk på fagprøven

Du har i følge opplæringsloven to sjanser til å ta fagprøven. Begge sjansene dekkes av fylkeskommunen. Stryker du også gang nummer to kan du fremdeles prøve flere ganger, men heretter må du betale for fagprøven selv. Da tar du den som privatist, eller praksiskandidat som det heter.

Du må selv melde deg opp til ny prøve, det kan du gjøre her.

Du har ikke automatisk rett til forlengelse av læretiden, men om din arbeidsgiver er villig til det, kan den forlenges slik at du har jobb frem til ny prøve.

Les mer: Fordeler med fagbrevet

Klage på fagprøven

Om du har fått «ikke bestått» på fagprøven, men mener det skyldes en feil, kan du sende inn en klage på vurderingen.

Du kan klage på to grunnlag:

  1. Formelle feil eller ikke-faglige feil
  2. Den faglige vurderingen

Klage på fag- og svenneprøve skal sendes til Viken fylkeskommune og må:

  • Fremsettes skriftlig
  • Undertegnes av klageren eller av en med fullmakt
  • Vise til hva det klages på og inneholde en begrunnelse
  • Om nødvendig gi opplysninger som gjør det mulig å avgjøre om klageren har rett til å klage, og om klagefristen er overholdt

Klagefristen er tre uker fra vedtaket er mottatt av lærlingen, eller burde vært kjent med vedtaket.

Dersom det er behov for særskilt tilrettelegging av fag- eller svenneprøven, må søknad om særskilt tilrettelegging av fag-svenneprøve med sakkyndig dokumentasjon sendes inn sammen med oppmelding.

Ta kontakt med oss i OKViken om du har spørsmål om fagprøven, læretiden eller andre ting.


Derfor skal du velge helsefag

20 mars 2024

Er du glad i mennesker og bryr deg om at andre skal ha det bra? Da er kanskje helsefag noe for deg! Her kan du lese om hvorfor du skal velge helsefag.

Gå til toppen