Fra søknad til læreplassen er i havn

Hva skjer etter søknadsfristen 1 mars?

Fra søknad til læreplassen er i havn

Hva skjer etter søknadsfristen 1. mars?

Etter gjennomført Vg1 og Vg2 i videregående opplæring, er det du som elev som må søke læreplass for å få fagbrevet. Du søker via vigo.no.

Fristen for å søke læreplass i går ut den 1. mars.

Les hvordan du søker her: Søknadsfrist 1. mars

Hva skjer etter 1. mars?

Når det er søkt om læreplass, vil opplæringskontoret forsøke å formidle eleven til en bedrift som passer. Ansettelser gjøres normalt i april, mai, juni og august.

Vanlig søknadsprosess

Det er den enkelte lærebedriften/medlemsbedriften som velger ut hvem som skal tilbys læreplass. Prosessen med å få en læreplass er som en vanlig jobbsøkerrunde. Alle fag på Vg1 og Vg2 må i utgangspunktet være bestått og fraværet lavt eller dokumentert. Aktuelle søkere blir kalt inn til intervju og det er fint om du har en referanse fra utplassering i praksis mens du gikk på skolen.

Det er derfor svært viktig at det er oppgitt riktig adresse og telefonnummer i søknaden, og at du er tilgjengelig for kontakt i den perioden ansettelsene pågår. Det er også lurt å følge godt med på skolen i månedene frem til eksamen.

På sidene våre over ledige læreplasser finner du oversikt over læreplasser i Viken som er er knyttet til OKViken som opplæringskontor. Antallet læreplasser i de ulike fagene varierer fra år til år.

Vi ønsker deg lykke til på veien mot å få læreplassen i havn! Har du noen spørsmål rundt søknadsprosessen? Ta gjerne kontakt med oss!


Yrkesfag eller studiespesialisering?

13 mars 2023

Er du tiendeklassing og lurer på hva du skal velge til neste år? Studiespesialiserende er kanskje det vanligste – men er det rett for deg?

Variert arbeidshverdag som automatiker

27 februar 2023

Det er nesten ingen industrier som ikke har noe behov for en automatiker og som automatiker vil hverdagen være spennende og variert. Les mer.

Gå til toppen