Feriepenger for lærlinger

Feriepenger for lærlinger

Feriepenger skal erstatte lønnen din når du har ferie. Selv om ferie er en pålagt rettighet for alle arbeidstakere, kreves det at du hadde inntekt året før for at du skal få feriepenger. Feriepengene blir nemlig beregnet ut ifra hva du tjente året før.

Krav på ferie som lærling

Som lærling har du som alle andre rett på 25 dagers ferie hvert år. Dersom du blir ansatt før 01.09 kan du ta ut full ferie året etter. Merk deg imidlertid at du ikke kan pålegges å ta ut hele ferien, dersom du ikke har rukket å opparbeide deg full lønn for de fem ukene.

Feriepenger tjenes nemlig opp året før, så første sommerferien som lærling kan feriepengeutbetalingen være liten. Da kan du for eksempel ta ut færre uker ferie.

Hvor mye får jeg i feriepenger som lærling?

Ferieloven gir alle rett til feriepenger fra arbeidsgiver, og skal være minimum 10,2 % av feriepengegrunnlaget. I feriepengegrunnlaget inngår blant annet bruttolønn, altså lønn før skatt, overtidstillegg og andre typer tillegg. Også bonusordninger og andre ytelser regnes inn.

Hvor mange prosent du får av feriepengegrunnlaget står i arbeidskontrakten din. Loven sier minimum 10,2 %, men har du tariffavtale får du oftest 12 %.

På hver lønnsslipp du får, vil du se hvor mye du har i feriepengegrunnlag. På årets siste lønnsslipp i desember kan du se hvor mye du vil få utbetalt til sommeren. Du kan også spørre din arbeidsgiver eller lønnskontor om du er usikker.

Les mer: Alt om lønn for lærlinger

Når får jeg utbetalt feriepenger?

Feriepenger blir normalt utbetalt siste vanlige lønningsdag før ferien, oftest i juni for de aller fleste arbeidstakere.

Andre regler rundt ferie for lærlinger

  • Du har krav på 25 dagers ferie som arbeidstaker.
  • Du må oftest søke om når man skal ha ferie, og det er arbeidsgiver som bestemmer når den kan tas ut.
  • Du har krav på tre ukers sammenhengende ferie mellom 1. juni og 30. september.
  • Dersom du ikke har tjent opp nok feriepenger til 5 ukers ferie, kan du motsette deg å ta ut deler av ferien. Men du kan ikke nekte dersom bedriften stenger helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling.
  • Blir du ansatt etter 30. september, kan du kreve minst en uke ferie samme år.

Les mer om ferie for lærlinger her.


Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen