Alt om lønn for lærlinger

I denne artikkelen forteller vi deg alt du trenger å vite rundt lønn som lærling, feriepenger, pensjon, lønnsutbetaling, studielån og sykelønn.

Alt om lønn for lærlinger

I denne artikkelen forteller vi deg alt du trenger å vite rundt lønn som lærling, feriepenger, pensjon, lønnsutbetaling, studielån og sykelønn.

Hva tjener jeg som lærling?

Lønnen din kan variere etter hvilket fag du er lærling i, hvilken tariffavtale din bedrift følger og om du er organisert i en fagorganisasjon. Som lærling er det normalt å tjene det samme som begynnerlønnen til en fagarbeider, fordelt over to år.

Dette tjener du som lærling i kommunen

Er du lærling i kommunen det som til enhver tid er begynnerlønna for en fagarbeider i ditt fag fordelt over læretiden din. Har du læretid over 2 år, er det vanligst å dele opp lønna slik at du gradvis tjener mer hvert halvår:

  1. Halvår 30 % 
  2. Halvår 40 % 
  3. Halvår 50 % 
  4. Halvår 80 % 

Merk at tallene oppgitt er før skatt.

Du skal ikke betale for eget læremateriell

Det er gratis å være lærling, og bedriften du er hos får støtte av staten. Som lærling skal du ikke betale for eget læremateriell eller kurs du må ta i perioden frem til du avlegger fagprøve.

Lønnsutbetaling og lønnsslipp

Du skal få utbetalt lønn en fast dato i måneden. Det er arbeidsgiver som setter denne datoen, og det skal stå skrevet i arbeidskontrakten din. Du skal også motta en lønnsslipp hver måned, som blant annet forteller deg hvor mye du har tjent, hvor mye skatt du har betalt, og hvor mye du har i opptjente feriepenger.

Det er alltid lurt å ta vare på lønnslippene dine, fordi tallene som står der skal stemme med tallene på skattemeldingen din.

Lærling og skatt

Hvor mange prosent av inntekten din du må betale i skatt, avhenger av hvor mye du tjener. Tjener du under 70.000 kroner i løpet av et år, kan du bruke frikort. Det betyr at du ikke betaler skatt dette året. Så fort du ser at du kommer til å tjene mer enn 70.000 kroner, er det viktig at du skatter. Du må finne ut av omtrent hvor mye du vil tjene i løpet av året, og du kan logge deg inn på skatteetaten.no og justere inntekten ditt. Skatteetaten vil regne ut av hvor mange prosent du skal skatte, og sender et elektronisk skattekort til arbeidsgiver, som trekker riktig prosent.

Skatter du for mye, får du tilbakebetalt dette i juni. Har du betalt for lite, kan det hende du får en regning på restskatt fra Skatteetaten som må betales ned, såkalt «baksmell».

Hvis du i tillegg har en ekstrajobb, må du regne med å betale mer skatt.

Pensjon for lærling

Fra 1. januar 2020 ble lærlinger omfattet den offentlige pensjonsordningen. Medlemskapet gjelder verdiskapningstiden, altså den tiden du er lærling og mottar lønn. Hver måned blir man trukket for et lite månedlig beløp basert på stillingsprosenten sin. I Norge er pensjon tredelt og består av obligatorisk tjenestepensjon nevnt over, utbetaling fra folketrygden og til sist egen pensjonssparing. 

Har jeg krav på tillegg og overtidsbetaling?

Du er som lærling ansatt på akkurat samme vilkår som de andre ansatte. Det betyr at om du jobber kvelder, helger eller helligdager, skal du selvsagt ha betalt for det. Jobber du overtid, gjelder Hovedtariffavtalens bestemmelser for dette. Husk at du må være myndig for å få lov til å jobbe overtid.

Kan jeg jobbe turnus som lærling?

Noen yrkesretninger krever turnusarbeid. Dersom du er lærling som helsefagarbeider, må du mest sannsynlig jobbe noe turnus. Som lærling får man utbetalt et såkalt «ubekvemstillegg» ved turnusarbeid, for arbeid mellom klokken 17.00 og 06.00. Da får du et tillegg per time du jobber.

Feriepenger som lærling

Feriepenger skal erstatte lønnen din når du har ferie. Selv om ferie er en pålagt rettighet for alle arbeidstakere, kreves det at du hadde inntekt året før for at du skal få feriepenger. Feriepengene blir nemlig beregnet ut ifra hva du tjente året før. Første sommerferie som lærling kan derfor feriepengeutbetalingen være liten. Da kan du for eksempel ta ut færre uker ferie.

Ferieloven gir alle rett til feriepenger fra arbeidsgiver, og skal være på minimum 10,2 % av feriepengegrunnlaget. I feriepengegrunnlaget inngår blant annet bruttolønn, altså lønn før skatt, overtidstillegg og andre typer tillegg. Også bonusordninger og andre ytelser regnes inn.

Hvor mange prosent du får av feriepengegrunnlaget står i arbeidskontrakten din. Loven sier minimum 10,2 %, men har du tariffavtale får du oftest 12 %. På hver lønnsslipp du får, vil du se hvor mye du har i feriepengegrunnlag.

Ansiennitet som lærling

Læretiden din består av 50 % opplæring og 50 % verdiskapning. Når du avlegger fagprøve, regnes din verdiskapningstid om til ansiennitet. Dersom du er lærling i to år, får du altså ett års ansiennitet når du begynner å jobbe som fagarbeider.

Sykelønn og fødselspenger

Du har rett på sykelønn og fødselspenger som lærling. Om du blir syk, gjelder de samme reglene for deg som for de andre ansatte på arbeidsplassen. Meld alltid fra om fravær så tidlig som mulig. Om du er borte over en lengre periode, kan det hende læretiden må forskyves.

Her kan du lese mer om sykdom og graviditet i læretiden.

Lurer du på noe angående det å være lærling? Ta kontakt med OKViken her.

 


Derfor skal du velge helsefag

20 mars 2024

Er du glad i mennesker og bryr deg om at andre skal ha det bra? Da er kanskje helsefag noe for deg! Her kan du lese om hvorfor du skal velge helsefag.

Arbeidsoppgaver som byggdrifter

06 desember 2023

Er byggdrifteryrket interessant for deg? her får du innsikt i hvilke arbeidsoppgaver en byggdrifter har her.

Gå til toppen