Få fagbrev i IKT-servicefaget

Få fagbrev i IKT-servicefaget

Behovet for it-kompetanse kommer til å øke de neste årene, og i en rapport fra Damvad og Samfunnsøkonomisk analyse oppgis det at i 2030 vil 1 av 4 IT-jobber være ubesatte.

Damvad og Samfunnsøkonomisk analyse tok i 2014 for seg utviklingen frem til år 2030, og kom frem til at behovet er i privat tjenestesektor, offentlig sektor og industrien. Det vil være størst etterspørsel etter de med bachelor, mastergrad eller doktorgrad.

Ta en trygg utdanning innen IT

Om du ønsker deg en spennende, etterspurt og trygg jobb - velg IKT-servicefag. Om du ønsker et fagbrev innen IKT starter du med å søke deg inn på Vg1 service og samferdsel, første året på videregående. Deretter velger du Vg2 IKT-servicefag før du går to år opplæring i bedrift.

Du kan også velge å ta allmennfaglig påbygging, for å få generell studiekompetanse og kvalifisere til høyere utdanning.

Stadig flere muligheter innen Y-veien for IKT-servicefag

Å gå «Y-veien» betyr at du kan søke høyere utdanning uten generell studiekompetanse, men at du søker med fagbrev og arbeidserfaring. Stadig flere utdanningsinstitusjoner åpner opp for at søkere med fagbrev i IKT kan komme inn på høyere utdanning.

Her er et utvalg studier du kan søke gjennom Y-veien om du har fagbrev i IKT

Andre videreutdanninger innen IT på fagskole

Dette kan du jobbe som med fagbrev i IKT-servicefaget

Med et fagbrev i IKT-servicefaget kan du jobbe i små og store bedrifter, i privat og offentlig sektor. Du jobber ofte med drift og brukerstøtte, opplæring og rådgivning i forbindelse med arbeidsplassens IKT-løsninger og infrastruktur. Arbeidsoppgavene vil variere fra sted til sted, men som utgangspunkt er det nødvendig å ha god kjennskap til bedriftens IT-systemer.

Vi formidler læreplasser i Viken for IKT-servicefaget

Opplæringskontoret OKViken formidler læreplasser og følger opp lærlinger i IKT-servicefaget.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål rundt læreplass og fagbrev i IKT-servicefaget.


Derfor må du dokumentere læretiden

17 september 2023

Når du er lærling og utplassert i en lærebedrift, er det en del av opplæringen og arbeidet å dokumentere arbeidshverdagen din. Les mer her.

Det er ikke for sent å ombestemme seg

10 september 2023

Om du har valgt feil utdanningsprogram på videregående kan du ombestemme deg frem til og med 31 oktober. Hva med å bytte til yrkesfag, eller gå i lære?

Gå til toppen