Er du nervøs før fagprøven?

Er du nervøs før fagprøven?

Fagprøven er læretidens eksamen. Det er her du skal vise frem hva du har lært under årene i lære, og at du fortjener din yrkestittel. Hvis alt går som det skal, vil du belønnes med fagbrev innenfor ditt fagfelt. Mange føler på litt nervøsitet før de skal avlegge sin fagprøve, og dette er helt normalt. Her gir vi deg noen råd som forhåpentligvis kan roe nervene.

Du har alle forutsetninger for å bestå

Fagprøven er ikke som en vanlig prøve der du pugger et stort pensum på kort tid. Alt du får spørsmål om på fagprøven skal du ha lært og utført i praksis gjennom de siste to årene som lærling i en bedrift. Du vil også få alt av materialer og redskaper, samt assistenthjelp fra lærebedriften din. I tillegg kan du benytte dokumentasjon fra læretiden, noe som kan være verdifullt dersom du får oppgaver det er en stund siden du løste sist.

Utnytter du egen kunnskap og de hjelpemidler du har til rådighet godt, har du alle forutsetninger for å bestå prøven.

Hva hvis jeg gjør noe feil under prøven?

At du gjør feil under fagprøven betyr ikke nødvendigvis at løpet er kjørt. Alle gjør feil en gang i blant, også de som har jobbet innenfor et fagfelt i en årrekke. I blant er det også flere mulige løsninger, så det viktigste er at du kan begrunne valgene du tar.

Fagprøven er firedelt og en av delene er en evalueringsdel der du skal reflektere over eget arbeid. Vet du med sikkerhet at det var deler av fagprøven du kunne ha løst annerledes? Ta opp dette under evalueringen og vis at du vet hva du heller burde ha gjort. Dette viser sensor at du er moden og har forståelse for arbeidet, og det er dette som er hensikten med fagprøven.

Hva hvis jeg ikke består?

Den største konsekvensen av at du stryker på fagprøven, er at du må vente før du mottar ditt fagbrev. Dersom du er uenig i vurderingen av din fagprøve kan du sende inn en skriftlig klage innen tre uker etter avlagt fagprøve. Får du medhold i klagen mottar du fagbrevet etter kort tid.

Husk at du har flere sjanser

Selvfølgelig ønsker alle å klare fagprøven på første forsøk, men skulle du være uheldig og ikke bestå, er det viktig å huske på at du har flere forsøk. Vår erfaring er at alle som går inn for det får fagbrevet sitt til slutt.

Opplæringsloven gir deg rett til to forsøk, og disse dekkes av din fylkeskommune. Dersom du også stryker på det andre forsøket, kan du fremdeles ta prøven flere ganger. Da må du imidlertid melde deg opp på egenhånd og dekke kostnadene selv.

Du har ikke krav på å få fortsette å jobbe for din lærebedrift mens du venter på å avlegge ny fagprøve. Hør likevel med din veileder, så er det godt mulig at de sier seg villige til å forlenge ansettelsesforholdet.

Har du flere spørsmål om fagprøven?

Vi har skrevet flere innlegg om fagprøven, som du finner i vårt bloggarkiv. Finner du ikke svar på det du lurer på? Kontakt oss gjerne dersom du vil ha mer informasjon.


Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen