Er du lærling med behov for særlig tilrettelegging?

Er du lærling med behov for særlig tilrettelegging?

Det er mange grunner til at du kanskje har særskilt behov for tilrettelegging som lærling. For noen betyr dette fysisk tilrettelegging, for eksempel hvis du bruker rullestol eller andre fysiske hjelpemidler, hvis du har en ulykke, opplever slitasje eller blir skadet. Det kan også bety tilrettelegging for deg med manglende språkkunnskaper, psykisk sykdom, lærevansker, kort botid i landet, altså inntil 6 års botid i Norge, eller hvis du opplever en stor påkjenning, for eksempel et dødsfall i nære relasjoner.

Les mer: Rettigheter for lærlinger med funksjonsnedsettelse

Hva er særskilt behov?

Særskilt behov betyr at du har fysiske, psykososiale eller læremessige utfordringer som gjør at du har redusert arbeidsevne, enten langvarig eller i en midlertidig periode.

Det kan for eksempel være at du er tømrerlærling som brekker beinet og derfor ikke kan utføre enkelte arbeidsoppgaver i en midlertidig periode. At du har langvarig kronisk sykdom eller diagnoser som for eksempel ADHD eller dysleksi som gjør at du har behov for tilrettelegging gjennom hele lærlingperioden. Det kan også bety at du har kort botid i Norge og derfor trenger ekstra hjelp, for eksempel når det kommer til språk. 

Hvis du er usikker på om du gjelder som lærling med særskilt behov kan du ta kontakt med fagoppleringskontoret for Viken.

Hvilke tilrettelegginger har jeg krav på?

Arbeidsgiveren er pliktet til å iverksette tiltak som sørger for et forsvarlig arbeidsmiljø, både på generelt og individuelt grunnlag, samt en særskilt plikt til ansatte med redusert arbeidsevne eller som står i fare for å bli sykemeldt.

Hvilke tilrettelegginger du har krav på varierer, det kan for eksempel være ekstra tid under fag- og svenneprøve, ekstra oppfølging eller redusert arbeidsmengde i perioder. Du har rett til både tilrettelegging under fag- og svenneprøver og tilrettelegging gjennom hele læreperioden.

Arbeidsgiver skal tilrettelegge for deg så langt det er mulig. Det betyr også at det finnes begrensninger. Arbeidsgiver kan veie opp ditt behov for tilrettelegging mot hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres, hva virksomheten driver med og antall ansatte. Det betyr for eksempel at om du sitter i rullestol og vil bli feier kan du ikke kreve at arbeidsgiver skal tilrettelegge for deg hvis det innebærer tiltak som strekker seg utover det arbeidsgiver har mulighet til å gjøre.

Det er ulovlig for en arbeidsgiver å si opp en ansatt fordi de ikke kan utføre arbeid på grunn av tilretteleggingsbehov hvis arbeidsgiver ikke har oppfylt plikten til å tilrettelegge arbeidet først.

Må jeg fortelle arbeidsgiver om sykdom?

Det er ingen krav om at du forteller arbeidsgiver om sykdom og arbeidsgiver har heller ikke rett til å spørre deg om det, med mindre det er en synlig sykdom. For eksempel hvis du bruker synlige fysiske hjelpemidler kan arbeidsgiver spørre deg om hvilke tilrettelegginger du har behov for.

Derimot har du en meldeplikt hvis du ønsker eller har behov for tilrettelegging. Hvis du har lærevansker og ikke forteller om dette til arbeidsgiver og du ikke gjør en god nok jobb under opplæring som følge av dine lærevansker, har ikke arbeidsgiver noen rett til å ta spesielle hensyn til dette. For å få den tilretteleggingen du har behov for må du melde fra så tidlig som mulig til både arbeidsgiver og fagopplæringskontoret i din kommune.

Krav til dokumentasjon

For å få tilrettelegging under fagprøven må du ha legeerklæring, eller dokumentasjon fra PPT, fysioterapaut, psykolog eller lignende. For tilrettelegging under fagprøve er det viktig at du søker så tidlig som mulig. Søknadsskjema for særlig tilrettelegging under fag- og svenneprøve finner du her.

Ta kontakt med fagopplæringskontoret og OKViken

Som lærling er det fagopplæringskontoret i Viken som har ansvar for deg. Derfor er det viktig at du tar kontakt så tidlig som mulig hvis du har behov for særlig tilrettelegging.

Du kan også ta kontakt med oss i OKViken for råd og veiledning.


Derfor skal du velge helsefag

20 mars 2024

Er du glad i mennesker og bryr deg om at andre skal ha det bra? Da er kanskje helsefag noe for deg! Her kan du lese om hvorfor du skal velge helsefag.

Arbeidsoppgaver som byggdrifter

06 desember 2023

Er byggdrifteryrket interessant for deg? her får du innsikt i hvilke arbeidsoppgaver en byggdrifter har her.

Gå til toppen