Disse kravene stilles deg som lærling

Som lærling stilles det noen ekstra krav til deg, utover det at du stiller opp på jobb med motivasjon og god innstilling.

Disse kravene stilles deg som lærling

Som lærling stilles det noen ekstra krav til deg, utover det at du stiller opp på jobb med motivasjon og god innstilling.

Husk at læretiden er utdanningen din. Det at du er ute og jobber, og i tillegg får betalt gjør at man innimellom kan glemme at man har et ansvar for å få maksimalt ut av utdannelsen sin.

Du må dokumentere opplæringen din i den digtale plattformen som opplæringskontoret gir deg tilgang til. Du kan bruke inntil 2,5 timer av arbeidsuken din til å dokumentere, så lenge du avtaler dette med arbeidsgiveren din.

Dokumentasjonsarbeidet skal i utgangspunktet foregå på arbeidsplassen, da dette er en del av arbeidstiden. Du trenger ikke skrive en avhandling, men du skal kunne dokumentere hva du har lært. Dette kan benyttes på fagprøven.

Vær aktiv og positiv

Du må delta aktivt i opplæringen. Du er ikke lenger en elev som blir undervist av læreren, men du må hver dag ta et aktivt valg for å lære deg noe, vise interesse og kreve den opplæringen du skal ha.

Møt alltid forberedt til veiledningssamtale med din leder hver uke. Du skal også delta i utformingen av planen for opplæringen din.

Du er ansvarlig for å holde kontroll og regnskap med hva som er opplæring og hva som er verdiskaping. Fordelingen skal være 50/50.

Du er en ansatt

Du er ansatt på lik linje som alle andre, og som arbeidstaker bør du bidra også sosialt sett. Vær blid, positiv og bidra til en godt arbeidsmiljø.

På samme måte plikter du deg til å overholde fraværsregler og gi beskjed i god tid ved sykdom. Dette er jobben din, og den skal du ta på alvor.

Du har krav på ferie som alle andre arbeidstakere i Norge. Er du ansatt før 01.09 kan du ta ut full ferie med fem uker påfølgende kalenderår. Lærlinger har ikke opparbeidet seg lønn for ferie i fem uker det første kalenderåret etter at de startet opp i lære og kan ikke pålegges å ta ut ferie i alle ukene. Dette avtaler du i god tid med din overordnende.

Har du spørsmål om om hva du har krav på som lærling, ta kontakt med oss i dag. Vi er her for deg hele veien.  


Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen