Derfor bør bedriften ha en lærling

... Og derfor bør du bli lærling!

Derfor bør bedriften ha en lærling

... Og derfor bør du bli lærling!

Norge trenger flere læreplasser. Ved å bli en lærebedrift tar man et stort samfunnsansvar og man gir både landet og unge viktig kompetanse for fremtiden.

Du skreddersyr og sikrer rekruttering til bedriften og faget

Som lærebedrift velger du selv hvilke lærlinger du ønsker å ta inn. Ved å ha en lærling kan du selv skreddersy din bedrifts fremtidige medarbeidere med god opplæring og oppfølging. Studier viser at 95% av bedrifter i Norge mener at lærlingordningen er en god måte å rekruttere ansatte på, og de mange ansetter når læretiden er over.

Du stiller sterkere i anbudsrunder

I bransjer der det er særlig behov for lærlinger, pålegger lov om offentlige anskaffelser oppdragsgivere å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter.

Om din bedrift ønsker oppdrag fra stat og kommuner kan dere bli utelukket fra en rekke kontrakter med det offentlige. Se forskriften hos lovdata her.

Lærlingen skaper verdi, og bedriften får kompensasjon

En lærling bidrar til verdiskapning, men det krever også en innsats. Bedriften får derfor et lærlingtilskudd for å ta imot en lærling. Dette tilskuddet skal bidra til å dekke deler av de merutgiftene lærlingordningen medfører i form av opplæring. Les mer om tilskuddssatsene her: UDIR tilskudd lærlinger

Du styrker egen arbeidskraft

Ved å utdanne egen arbeidskraft får du styrket din egen organisasjon gjennom kontinuerlig læring. Ikke bare får du satt lærlingen og andre medarbeidere på prøve, men også deg selv.

Ungdom skaper godt arbeidsmiljø

Ved å få inn unge, lærevillige medarbeidere vil du også inspirere andre ansatte til å lære bort og ta del i opplæringen. Et ungt tilskudd til bedrift kan også gi dere nye impulser og kompetanse.

Derfor bør du bli lærling

En annerledes måte å studere på

Ved å være lærling får du mer praksis enn teori, og du lærer deg yrket ditt mens du jobber. Du får ansvar, du får formet din egen hverdag og du får et godt innblikk i faget.

Du får lønn under utdannelse

Som lærling får du lønn hver måned. Lønnen varierer ofte etter hvor langt du har kommet i lærlingtiden din, men skal tilsvare en fagarbeiderlønn som er fordelt over to år.

Du kan bo og jobbe hvor du vil

Du kan være lærling hvor som helst i hele landet. Dette er en fin mulighet til å flytte til et sted hvor du kan dyrke dine interesser og hobbyer, samtidig som du utdanner deg. Det kan være smart å se på andre kommuner og plasser for å få den arbeidserfaringen du ønsker deg.

Du er nærmest sikret en jobb

Det er stor etterspørsel etter fagarbeidere. Du kommer langt med faglært kompetanse i dagens arbeidsmarked. En yrkesrettet utdannelse er av stor verdi.

Fagbrevet åpner dører

Endt læretid dokumenteres med et fagbrev. Dette er ditt vitnemål, og åpner mange dører for fremtiden enten du ønsker å studere videre, ta påbygg eller et mesterbrev. Stadig flere universiteter og høgskoler åpner opp for at fagutdannede kan søke seg inn uten generell studiekompetanse.

Se hvilke fag OKViken formidler læreplasser til her.

Har du spørsmål om det å være lærling? Kontakt oss her!


Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen