Derfor bør bedriften ha en lærling

... Og derfor bør du bli lærling!

Derfor bør bedriften ha en lærling

... Og derfor bør du bli lærling!

Norge trenger flere læreplasser. Ved å bli en lærebedrift tar man et stort samfunnsansvar og man gir både landet og unge viktig kompetanse for fremtiden.

Du skreddersyr og sikrer rekruttering til bedriften og faget

Som lærebedrift velger du selv hvilke lærlinger du ønsker å ta inn. Ved å ha en lærling kan du selv skreddersy din bedrifts fremtidige medarbeidere med god opplæring og oppfølging. Studier viser at 95% av bedrifter i Norge mener at lærlingordningen er en god måte å rekruttere ansatte på, og de fleste ansetter når læretiden er over.

Du stiller sterkere i anbudsrunder

I bransjer der det er særlig behov for lærlinger, pålegger lov om offentlige anskaffelser oppdragsgivere å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter.

Om din bedrift eies av staten vil dere bli utelukket fra en rekke kontrakter med det offentlige, om deres bedrift ikke er lærebedrift. Se forskriften hos lovdata her.

Lærlingen skaper verdi, og du får kompensasjon

En lærling bidrar til verdiskapning, men det krever også en innsats. Bedriften får derfor et lærlingtilskudd på kr 149.030 for å ta imot en lærling. Dette tilskuddet skal bidra til å dekke deler av de merutgiftene lærlingordningen medfører i form av opplæring.

Du styrker egen arbeidskraft

Ved å utdanne egen arbeidskraft får du styrket din egen organisasjon gjennom kontinuerlig læring. Ikke bare får du satt lærlingen og andre medarbeidere på prøve, men også deg selv.

Ungdom skaper godt arbeidsmiljø

Ved å få inn unge, lærevillige medarbeidere vil du også inspirere andre ansatte til å lære bort og ta del i opplæringen. Et ungt tilskudd til bedrift kan også gi dere nye impulser og lærdom.

Derfor bør du bli lærling

En annerledes måte å studere på

Ved å være lærling får du mer teori enn praksis, og du lærer deg yrket ditt mens du jobber. Du får ansvar, du får formet din egen hverdag og du får et godt innblikk i faget.

Du får lønn under utdannelse

Som lærling får du lønn hver måned. Lønnen er per 2019, kr 350.800,- fordelt over to år.

Du kan bo og jobbe hvor du vil

Du kan være lærling hvor som helst i hele landet. Dette er en fin mulighet til å flytte til et sted hvor du kan dyrke dine interesser og hobbyer, samtidig som du utdanner deg.

Du er nærmest sikret en jobb

Det er stor etterspørsel etter fagarbeidere. Du kommer langt med faglært kompetanse i dagens arbeidsmarked. En yrkesrettet utdannelse er av stor verdi.

Fagbrevet åpner dører

Endt læretid dokumenteres med et fagbrev. Dette er ditt vitnemål, og åpner mange dører for fremtiden enten du ønsker å studere videre, ta påbygg eller et mesterbrev. Stadig flere universiteter og høgskoler åpner opp for at fagutdannede kan søke seg inn uten generell studiekompetanse.

Se hvilke fag OKViken formidler læreplasser til her.

Har du spørsmål om det å være lærling? Kontakt oss her!


Derfor må du dokumentere læretiden

17 september 2023

Når du er lærling og utplassert i en lærebedrift, er det en del av opplæringen og arbeidet å dokumentere arbeidshverdagen din. Les mer her.

Det er ikke for sent å ombestemme seg

10 september 2023

Om du har valgt feil utdanningsprogram på videregående kan du ombestemme deg frem til og med 31 oktober. Hva med å bytte til yrkesfag, eller gå i lære?

Gå til toppen