Byggdrifter - et yrke for fremtiden

Vil du ha et sikkert yrke hvor du har stor sjanse for få jobb, også i fremtiden? Da bør du velge byggdrifterfaget.

Byggdrifter - et yrke for fremtiden

Dette er et viktig yrke hvor det allerede er behov for flere fagutdannede, og det behovet vil sannsynligvis bare fortsette å øke i fremtiden. Spesielt med tanke på hvor avanserte bygningene vi bruker hver dag har blitt de siste tiårene. En bygning er ikke lenger bare en bygning, de har blitt høyteknologiske systemer som krever mye vedlikehold og tilsyn for å operere normalt. Den moderne byggdrifter må selvsagt utføre arbeidsoppgaver som små og større vedlikeholdsoppgaver, men de må også kontrollere tekniske installasjoner som heiser, varmeanlegg og låsesystemer. 

Mange muligheter som byggdrifter

Økt befolkningsvekst betyr økt bebyggelse, større byer, flere kontorer, boligblokker, kjøpesentre, næringsbygg og dermed økt behov for byggdriftere. Allerede i dag er det behov for flere byggdriftere og det er mange muligheter for deg som kunne tenke deg en fagutdanning innen byggdrift. Det er også et yrke som gir deg mulighet til å jobbe nesten over alt. I motsetning til mange andre yrker som krever at du bor i nærheten av storbyen kan en byggdrifter jobbe i omtrent hele Norge, både i bygd og by. Selvsagt er det mer behov for byggdriftere i byer hvor det er flere bygninger, men så lenge det er et næringsbygg, kontor, sykehus eller høgskole vil det alltid være behov for en byggdrifter.

Les mer om byggdrifterfaget her

Et yrke i endring

Yrkestittelen byggdrifter er det vi tidligere kalte vaktmester, og arbeidet var annerledes før enn i dag. Verden er ikke som den engang var, nå må byggdriftere ha kunnskap om en rekke høyteknologiske og innovative løsninger som er med på å sørge for at bygningene vi bor, jobber, handler og oppholder oss i fungerer som de skal. Dette er et yrke i konstant endring da den teknologiske utviklingen stadig fortsetter å finne nye smarte løsninger. En moderne byggdrifter må forholde seg til mange IKT-løsninger som sensorer for å overvåke tekniske anlegg i bygget. Med andre ord er dette et spennende yrke som er i forkant av den teknologiske utviklingen.

Her kan du lese mer om en byggdrifters hverdag.

Interessert i å lære mer om byggdrifterfaget?

For å lære mer om byggdrifterfaget kan du kontakte oss i OKViken.


Derfor skal du velge helsefag

20 mars 2024

Er du glad i mennesker og bryr deg om at andre skal ha det bra? Da er kanskje helsefag noe for deg! Her kan du lese om hvorfor du skal velge helsefag.

Gå til toppen