Bli helsefagarbeider

Bli helsefagarbeider

For å bli helsefagarbeider må du velge helse- og oppvekstfag på Vg1, mens du fortsatt går på ungdomsskolen. Etter Vg1 velger du helsearbeiderfaget på Vg2. Etter to år på videregående skole, skal du gå to år i lære.

Her kan du jobbe som helsefagarbeider:

 • Sykehus
 • Sykehjem
 • Hjemmetjenesten
 • Psykiatrien
 • Rusomsorgen
 • Opptreningssentre
 • Behandlingssentre
 • I skolen med barn med spesielle behov

Du kan utgjøre en stor forskjell i mange menneskers liv

Det er alltid behov for helsefagarbeidere, og det sikrer deg jobb nesten hvor som helst i landet. Du kan utgjøre en stor forskjell i mange menneskers liv ved å gi dem høyere livskvalitet.

Dette kan du tjene som helsefagarbeider og lærling

Som lærling i helsefagarbeiderfaget vil du få lønn under utdanningen. Per 2019 ligger denne lønnen på 350.800,- fordelt på to år. Dersom du jobber kveld, helg og helligdager, får du ekstra betalt.

Gjennomsnittslønn for en helsefagarbeider

Som ferdig utdannet helsefagarbeider kan du jobbe innenfor svært mange forskjellige institusjoner. En heltidsansatt helsefagarbeider i statlig sektor tjener i snitt 452.400,- i året.

Videreutdanning for en helsefagarbeider

Med et fagbrev som helsefagarbeider, kvalifiserer du deg til en rekke fagskoleutdanninger. Offentlig godkjent fagskoleutdanning innen helse- og oppvekstfag er gratis, da utdanningene mottar finansiering via fylkeskommunen. Utdanningene går over alt fra seks måneder opp til to år, og kan tilpasses enhver avhengig av om du ønsker å studere hel- eller deltid. Dermed kan du arbeide samtidig som du videreutdanner deg.

Her er en kort oversikt over hva du kan videreutdanne deg til:

 • Barsel- og barnepleie
 • Eldreomsorg
 • Administrasjon
 • Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Psykisk helsearbeid
 • Miljøarbeid innen rus

Har du spørsmål om det å være lærling? Kontakt OKViken her!


Yrkesfag eller studiespesialisering?

13 mars 2023

Er du tiendeklassing og lurer på hva du skal velge til neste år? Studiespesialiserende er kanskje det vanligste – men er det rett for deg?

Variert arbeidshverdag som automatiker

27 februar 2023

Det er nesten ingen industrier som ikke har noe behov for en automatiker og som automatiker vil hverdagen være spennende og variert. Les mer.

Gå til toppen