Bli helsefagarbeider

Bli helsefagarbeider

For å bli helsefagarbeider må du velge helse- og oppvekstfag på Vg1, mens du fortsatt går på ungdomsskolen. Etter Vg1 velger du helsearbeiderfaget på Vg2. Etter to år på videregående skole, skal du gå to år i lære.

Her kan du jobbe som helsefagarbeider:

  • Sykehus
  • Sykehjem
  • Hjemmetjenesten
  • Boliger med personer med ulike omsorgsbehov
  • Psykiatrien
  • Rusomsorgen
  • Opptreningssentre
  • Behandlingssentre
  • Dagsentere
  • I skolen med barn med spesielle behov

Du kan utgjøre en stor forskjell i mange menneskers liv

Det er alltid behov for helsefagarbeidere, og det sikrer deg jobb nesten hvor som helst i landet. Du kan utgjøre en stor forskjell i mange menneskers liv ved å gi dem høyere livskvalitet.

Du får lønn når du er lærling

Som lærling i helsefagarbeiderfaget vil du få lønn under utdanningen. Lønnen du får tilsvarer årslønnen til en fagarbeider, men den blir fordelt over 2 år. Dersom du jobber kveld, helg og helligdager, får du ekstra betalt.

Gjennomsnittslønn for en helsefagarbeider

Som ferdig utdannet helsefagarbeider kan du jobbe innenfor svært mange forskjellige institusjoner. En heltidsansatt helsefagarbeider i tjener pr. 2022 i snitt 527.400,- i året.

Videreutdanning for en helsefagarbeider

Med et fagbrev som helsefagarbeider, kvalifiserer du deg til en rekke fagskoleutdanninger. Offentlig godkjent fagskoleutdanning innen helse- og oppvekstfag er gratis, da utdanningene mottar finansiering via fylkeskommunen. Utdanningene går over alt fra seks måneder opp til to år, og kan tilpasses enhver avhengig av om du ønsker å studere hel- eller deltid. Dermed kan du arbeide samtidig som du videreutdanner deg.

Du kan lese mer om de forskjellige videreutdanningene for helsefagarbeider i dette blogginnlegget.

Har du spørsmål om det å være lærling? Kontakt OKViken her!


Bli mediedesigner

17 oktober 2023

Som mediedesigner produserer og utformer du visuell kommunikasjon for digitale og analoge flater. Dette er et spennende yrke i utvikling.

Gå til toppen