Bli ernæringskokk!

Er du interessert i mat? Som institusjonskokk gjør du en svært viktig jobb, og du er med på å skape trivsel og velvære for mange som ikke har mulighet til å lage egen mat. Er man innlagt, eller bor på en institusjon kan måltidene være høydepunktet for mange.

Bli ernæringskokk!

Er du interessert i mat? Som ernæringskokk gjør du en svært viktig jobb, og du er med på å skape trivsel og velvære for mange som ikke har mulighet til å lage egen mat. Er man innlagt, eller bor på en institusjon kan måltidene være høydepunktet for mange.

Om du vil bli ernæringskokk bør du være glad i å lage mat, være godt organisert, samt jobbe effektivt med oppgavene du er satt til å utføre. Det er også et ekstra stort ansvar for å sørge for at maten man lager er næringsrik og velsmakende.

Arbeidsoppgaver for en kokk på et storkjøkken

Som ernæringskokk jobber du på storkjøkken på store arbeidsplasser, både innen det private og offentlige.

Typiske steder man kan jobbe er sykehus, i forsvaret, i fengsel, sykehjem og lignende.

Hovedarbeidsoppgavene er:

  • Tilberede store mengder mat
  • Sørge for høy hygienisk standard i arbeidet
  • Bruke maskiner og utstyr, og gjøre enkelt vedlikehold på det
  • Følge budsjetter og bedriftsøkonomisk praksis i produksjonen
  • Følge ernæringsmessig korrekt variasjon av retter og menyer

Hvordan blir man ernæringsskokk?

Du går først to år på videregående skole før du går ut i lære. Vg1 restaurant- og matfag og Vg2 kokk- og servitørfag. Etter dette følger to år i lære.

Dette skal du lære i læretida

Læreplanen kretser rundt fire hovedområder.

Råvarer og produksjon

Her lærer du om behandling av råvarer og hel- og halvfabrikata. Råvarenes egenskaper og bruksområder står sentralt. Du lærer også mye om hvordan du planlegger måltider ut ifra ernæring, budsjetter og sensoriske og estetiske krav. Du lærer selvsagt også mye om arbeidsteknikker, produksjonsmetoder, oppbevaring og god ressursutnyttelse.

Kostplanlegging og spesialkost

Produksjon av trygge og ernæringsmessig riktige måltider og spesialkost i tråd med gjeldende retningslinjer står sentralt. Man jobber ofte sammen med en ernæringsfysiolog for å sette sammen riktige måltider.

Hygiene og kvalitetsstyring

Hovedområdet handler om mattrygghet i alle ledd fra valg av leverandør, varemottak, lagring, bearbeiding og produksjon til anretning og servering av måltider.

Bransje, bedrift og miljø

Siste del av opplæringen handler om organisering, økonomisk resultat, service, samarbeid og kommunikasjon. Det omfatter også etikk, helse, miljø og sikkerhet og relevante regelverk.

Les mer om ernæringskokkfaget her.

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål! Vi formidler læreplasser til aktuelle kandidater i Viken.


Yrkesfag eller studiespesialisering?

13 mars 2023

Er du tiendeklassing og lurer på hva du skal velge til neste år? Studiespesialiserende er kanskje det vanligste – men er det rett for deg?

Variert arbeidshverdag som automatiker

27 februar 2023

Det er nesten ingen industrier som ikke har noe behov for en automatiker og som automatiker vil hverdagen være spennende og variert. Les mer.

Gå til toppen