Skjema for vurderingssamtale

Hvert halvår skal instruktør og faglig leder ha en vurderingssamtale med lærlingen. Samme vurderingssamtale skal finne sted før bytte av opplæringssted.

Under vurderingen legges det vekt på grad av måloppnåelse på de enkelte vurderingskriterier i løpet av gjeldende lærehalvår.

Lærlingen beholder original, og kopi til instruktør og OKViken.

Her finner du nedlastbart skjema som skal ligge til grunn for halvårsvurderingen.

Gå til toppen