Plikter i læreforholdet

Det innebærer plikter både overfor arbeidsgiver, kolleger og utdanningen din. Her har vi ramset opp de forskjellige kravene som stilles til deg.

 • Som lærling har du taushetsplikt, og du skal holde bedriftsinformasjon for deg selv
 • Du plikter til å møte til avtalt tid
 • Melde fra ved sykdom til ansvarlig leder pr telefon så snart som mulig
 • Bruke egenmeldingsskjema
 • Levere sykmelding så raskt som mulig
 • Skal du til lege, tannlege eller lignende søk om fri så tidlig som mulig
 • Følg reglementet som finnes på arbeidsplassen din
 • Bruk alltid pålagt arbeids- og sikringstøy
 • Delta i møter på lik linje som andre ansatte
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Ta i mot veiledning fra instruktøren og andre på opplæringsstedet
 • Dokumentere opplæringen
 • Avlegge ny eksamen i fag som mangler karakter
 • Eventuelt søke om fritak i fellesfag
 • Gå opp til fagprøve

Det er ikke alltid like lett å huske alt som kreves av en, se lærlingens huskeliste her.

Ta kontakt med oss her, om du har spørsmål om læretiden.

Gå til toppen