Lærlingens huskeliste

Lærlingens huskeliste

Selv om du har en instruktør eller faglig leder som skal ta vare på deg, er du som lærling selv ansvarlig for å få noe ut av opplæringen din. Som lærling likestilles du med andre ansatte, og det vil på samme måte bli stilt krav til deg. 

Her har vi laget en artikkel der vi går gjennom hva som kreves og forventes av deg gjennom læretiden. 

Delta aktivt 

I løpet av en uke skal du bruke ca. to og en halvtime på å dokumentere hva du har lært i OLKWEB. Dette er nyttig dokumentasjon når du skal opp til fagprøven, og er en god måte å lære seg det ekstra godt på. 

Delta aktivt i opplæring, og spør masse. Det er den beste måten å lære på. Møt alltid forberedt til veiledningssamtale med din instruktør, og delta aktivt i utformingen av planen for din opplæring. 

Oppfør deg ordentlig 

Et godt arbeidsmiljø skapes av felles innsats. Vær blid og positiv, og oppfør deg mot andre som du vil at andre skal være mot deg. Når du er på jobb skal du ikke prate i telefonen med venner eller gjøre andre ting som ikke har med jobben å gjøre. Følg oppsatte pauser og utfør arbeidsoppgavene dine. 

Meld fra ved sykdom 

Sykdom skal alltid meldes så snart som mulig. Ring sjefen din eller instruktøren så snart du vet at du ikke orker å gå på jobb. Egenmelding betyr at du melder fra til arbeidsplassen at du er syk, uten å gå til legen for å få dokumentasjon. Dette er et skjema du fyller ut når du er tilbake på jobb. En egenmelding gjelder fra 13 dager, og du kan levere den fire ganger i løpet av et år. Dersom du er syk i mer enn tre dager, bør du gå til fastlegen for å få en sykemelding. Ved sykdom som varer mer enn 14 dager, skal du også gi beskjed til oss i OKViken. 

Her kan du lese mer om sykdom i læretiden, og hva som skjer om du blir gravid eller får et lengre sykefravær

Møt presis 

Man skal alltid møte opp presis til jobb, og det er viktig at du ikke forsover deg. Har du mye udokumentert fravær eller forsover deg mye, kan du faktisk risikere å miste læreplassen din. Bedriften kan si opp lærekontrakten din dersom du ikke oppfyller pliktene dine og følger arbeidsreglementet. 

Be om ferie i god tid 

Som lærling har du krav på 25 dagers ferie hvert år som alle andre. Det løses litt ulikt fra sted til sted, så spør din arbeidsgiver om hvordan du søker om ferie på din arbeidsplass. Hovedregelen er å si ifra så tidlig som mulig. 

Les mer om ferie som lærling her

Bytte opplæringssted 

Dersom du ønsker å skifte lærested, må du si ifra til din instruktør så tidlig som mulig. Kanskje problemene kan løses? Du kan også snakke med oss i OKViken, og vi vil hjelpe deg med utfordringene dine. Du kan lese mer om å bytte lærested her. 

Hold OKViken oppdatert ved endring i kontaktinformasjon 

Dersom er lærling hos OKViken og bytter adresse eller telefonnummer, er det viktig at du gir oss beskjed sånn at vi vet hvordan vi skal kunne få tak i deg. 

Husk også at du alltid kan kontakte oss dersom du har spørsmål rundt krav som stilles til deg og dine rettigheter som lærling


Derfor skal du velge helsefag

20 mars 2024

Er du glad i mennesker og bryr deg om at andre skal ha det bra? Da er kanskje helsefag noe for deg! Her kan du lese om hvorfor du skal velge helsefag.

Gå til toppen