Kokkfaget

Som kokk kan du jobbe med å håndtere og tilberede mat på ulike typer serveringssteder. Hverdagen vil bestå av å komponere og lage smakfulle og trygge måltider. Du vil få opplæring i alt fra smaksopplevelse, sensorikk og estetikk til ernæring og hygiene.

Kokkfaget

Kokkfaget vil være et godt valg for deg som brenner for å skape gode matopplevelser, liker å uttrykke deg kreativt gjennom mat og vil jobbe med og for mennesker. Personlige egenskaper som kommer godt med som kokk er evnen til å ta initiativ og jobbe strukturert og selvstendig. Samtidig burde du være god til og like å samarbeide med andre.

Er du glad i å lage mat og ønsker å jobbe på storkjøkken? Ta fagbrev som ernæringskokk.

Dette lærer du som lærling i kokkfaget

Opplæringen i kokkfaget legger et bredt grunnlag for yrkesutøving innen tilberedning av mat, med fokus på utnytting av ressurser og råvarer, tilberedningsmetoder, hygiene og økonomi. Du vil få den nødvendige kunnskapen og praktiske erfaringen som skal til for å utføre varierte arbeidsoppgaver der det stilles krav til kvalitet, kreativitet og presisjon. En viktig del av opplæringen er også å fremme bruk av norske råvarer og matkultur i inn- og utland, samt å videreføre og utvikle kokkfaget.

Hovedområder for kokkfaget

 • Håndverksferdigheter, fagkunnskap og måltidsutvikling
  Kjerneelementet håndverksferdigheter, fagkunnskap og måltidsutvikling handler om vurdering og valg i forbindelse med råvarer, tilberednings- og serveringsmetoder, allergener, ernæring og økonomi. Videre handler det om samspillet mellom råvarenes bruksområder, sammensetning og egenskaper, håndlag, teknologi, kreativitet og sensorikk. Du lærer om allergenmerking, næringsberegning og kalkulasjon i tilberedning av måltider og utvikling av menyer tilpasset sesong, anledning og kunders ønsker og behov i samarbeid med kolleger og andre faggrupper. Du tilegner deg også kunnskap ulike mattradisjoner, trender og religioner.
 • Kvalitet og trygg mat
  Kjerneelementet kvalitet og trygg mat handler om personlig hygiene, produksjonshygiene og næringsmiddelhygiene. Du lærer om råvarebehandling og trygg produksjon samt å følge virksomhetens kvalitetssystem. Kjerneelementet handler også om lover og forskrifter som regulerer produksjon og omsetning av mat og drikke.
 • Bærekraftig produksjon
  Kjerneelementet bærekraftig produksjon handler om arbeidsflyt gjennom planlegging, samarbeid og kommunikasjon for å redusere svinn og øke lønnsomheten. Videre handler det om best mulig ressursutnyttelse og om bransjens påvirkning på miljøet gjennom valg av råvarer. Dessuten handler bærekraftig produksjon om avfallshåndtering, resirkulering og forebygging av utslipp.
 • Arbeidsliv og yrkesidentitet
  Kjerneelementet arbeidsliv og yrkesidentitet handler om kunnskap om pliktene og rettighetene i arbeidslivet og betydningen av trepartssamarbeidet. Videre handler kjerneelementet om å skape et psykososialt og fysisk arbeidsmiljø som fremmer helse, miljø og sikkerhet. Kjerneelementet handler også om sosial kompetanse og samarbeidsevne, kritisk tenkning og respekt for meningsforskjeller og forståelse av hvordan dette påvirker arbeidsmiljø og produktivitet. Arbeidsliv og yrkesidentitet handler dessuten om virksomhetens mål og historie og tilhørighet i et yrkesfellesskap som fremmer faglig utvikling, likeverd og likestilling.

Vanlige arbeidsoppgaver for en kokk

Hvordan din arbeidshverdag som kokk ser ut vil avhenge av hva som blir ditt arbeidssted. De vanligste arbeidsoppgavene for en kokk er:

 • tilbereding av varm og kald mat
 • planlegging av innkjøp og budsjetthåndtering
 • behandling av råvarer 
 • å delta i konseptutvikling 
 • planlegging av menyer
 • renhold av kjøkken
 • kommunikasjon med kunder, gjester og leverandører

Mange kokker jobber turnus, med vakter både på dagtid, kveldstid og helg. Det finnes også arbeidsplasser der arbeidet bare utføres på dagtid.

Sluttvurdering i kokkfaget

Din læretid som kokk avsluttes med en fagprøve der du testes i alle kokkfagets hovedområder. Fagprøven gjennomføres normalt innenfor en tidsramme på to virkedager. Bestått fagprøve belønnes med fagbrev og yrkestittelen kokk. 

Les mer om kokkeyrket på utdanning.no.

Har du spørsmål til oss i OKViken kan du kontakte oss her!


IT-driftsfaget

10 mars 2023

Er du interessert i data og IT, og ønsker å jobbe med IKT-systemer i små og store bedrifter? Da kan IT-driftsfaget være riktig utdanningsretning for deg!

Medieteknikkfaget

24 februar 2023

Medietekniker er et yrke som passer for deg som har kreative og tekniske ferdigheter og liker å bruke jobbe med lyd, bilde og lys i medieproduksjoner. Les mer.

IT-utviklerfaget

23 februar 2023

Er du interessert i data og IT, og ønsker å jobbe med koding, programmering og intergrasjon av programvare i små og store bedrifter? IT-utvikler være yrket for deg!

Gå til toppen