Du er her: Forside / Lønn og karriere / Hva er minstelønnen for lærlinger?

Hva er minstelønnen for lærlinger?

Dette tjener du som lærling

Det finnes ingen generell minstelønn i Norge, men det er innført i enkelte bransjer for å hindre at utenlandsk arbeidskraft får dårligere vilkår enn normalt i Norge. Dette kan du lese mer om hos arbeidstilsynet.

Normalt varer lærlingperioden i to år, og består av 50% opplæring og 50% verdiskaping. Som lærling er det verdiskapingen du utfører for bedriften du får lønn for. Du har valget mellom å få lønnen fordelt over begge de to årene du er i lære hos bedriften, eller om du vil ha alt på ett år. Lønnen til en lærling skal tilsvare årslønnen til en faglært i yrket, men fordeles over de to årene læretiden pågår.

Lønnen stiger gradvis

Minstelønnen for en lærling er kr 350.800. Dersom arbeidsgiver velger å fordele lønnen over to år, vil utbetalingene følge denne generelle modellen:

  1. Halvår 30 % = 8.770,- kr. brutto pr. mnd.
  2. Halvår 40 % = 11.693,- kr. brutto pr. mnd.
  3. Halvår 50 % = 14.617,- kr. brutto pr. mnd.
  4. Halvår 80 % = 23.387,- kr. brutto pr. mnd.

Dette er den vanligste modellen for verdiskapningen, men det finnes også andre alternativer. Det kan også være å ha flat inntekt, og få utbetalt samme beløp månedlig gjennom hele læretiden. Beløpet vil da tilsvare 50% av årslønnen til en faglært.

Et tredje alternativ er å få utbetalt 40 % av en normal årslønn det første året og 60 % det andre året.

Lærlinger har krav på tillegg

Som lærling har du samme rettigheter som de øvrige ansatte. Det vil si at du har krav på tillegg i lønnen dersom du arbeider kvelder, helger eller helligdager. For å jobbe overtid, må du være fylt 18 år.

Ta kontakt med oss her dersom du har spørsmål om lønn som lærling eller andre rettigheter du har.

Personvern og cookies