Yrkesfagelever trives bedre

Forskere ved NTNU har bedt 1181 skoleelever svare på spørsmål om livet på skolen og forberedelser til videregående.

Yrkesfagelever trives bedre

Klassekampen skriver at elever på yrkesfag takler overgangen fra ungdomsskole til videregående bedre enn andre elever.

Elever på yrkesfag har i mange år hatt et ufortjent dårlig rykte, men dette er kanskje i ferd med å snu?

Dette er elever som har lyst til å jobbe, som trives på skolen og med lærerne, sier Per Egil Mjaavatn ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU i Trondheim til Klassekampen.

Han og kollega Per Frostad lot 1181 tiendeklassinger svare på et spørreskjema våren 2015. Høsten samme år ble de stilt samme spørsmål igjen.

Positiv overgang

Spørsmålene dreide seg rundt livet på skolen, og forberedelsene til videregående. De ble blant annet spurt om hvor fornøyde de var med sitt sosiale liv, faglige prestasjoner og hvordan de opplevde støtten fra lærerne.

Overgangen til videregående oppleves som veldig positiv for yrkesfagelevene. Og jeg tror yrkesfagene gjør noe riktig ved at de har noe mindre grupper, engasjerte lærere og at elevene får følelsen av å gjøre noe mer praktisk, sier Per Egil Mjaavatn til avisen.

Les artikkelen i sin helhet her. 

Markant bedre trivsel og høyere egeninnsats

Undersøkelsen viser at yrkesfagelevene hadde mer realistiske forventninger til videregående skole, og sine egne faglige prestasjoner. De har også markant bedre trivsel enn de hadde på videregående.

Flere teorier om hvorfor de trives

Mjaavatn og Frostad har flere teorier om hvorfor yrkesfagelevene trives bedre. De tror at det å være i mindre grupper, med elever på samme nivå kan virke inn.

Det er bedre å være i en gruppe med likesinnede enn i en gruppe hvor mange er bedre enn dem, sier Mjaavatn, som også tror det praktiske arbeidet trekker i positiv retning.

Kontakt oss i OKViken om du har spørsmål rundt læretid og læreplass i Viken.


Derfor skal du velge helsefag

20 mars 2024

Er du glad i mennesker og bryr deg om at andre skal ha det bra? Da er kanskje helsefag noe for deg! Her kan du lese om hvorfor du skal velge helsefag.

Arbeidsoppgaver som byggdrifter

06 desember 2023

Er byggdrifteryrket interessant for deg? her får du innsikt i hvilke arbeidsoppgaver en byggdrifter har her.

Gå til toppen