Yrkesfagelevene får tilrettelagte fellesfag

Yrkesfagelevene får tilrettelagte fellesfag

Alle elever i videregående skole har noen få fellesfag, hvor kompetansemålene er de samme, uavhengig av hvilken linje du går på. Regjeringen har uttrykt sin satsning på yrkesfag, og vil i 2020-2021 fornye læreplanene for yrkesrettede utdannelser. En del av satsningen er at yrkesfagelevene nå får tilpasset norsk, engelsk og matte, melder DN/NTB.

- En større andel elever søker yrkesfag, flere får læreplass, og flere fullfører og tar fagbrev. Vi er godt i gang med å løfte yrkesfagene, men vi er ikke i mål. Å yrkesrette fellesfagene er en viktig del av dette arbeidet, sier Jan Tore Sanner til DN/NTB.

Fagord- og uttrykk skal tas i bruk

Norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving er fellesfag for alle elever i videregående skole. Disse fagene skal tilpasses hver og en linje, slik at fagord og -uttrykk rettes mot de ulike. Læreplanene for yrkesfagelevene skal få en yrkesrettet del på mellom 20 og 30 prosent i fellesfagene.

Større jobbmuligheter

Elever som kan tilegne seg informasjon utover det arbeidsspråket de lærer på videregående i dag, stiller sterkere i en jobbsammenheng.

- Det betyr at elever som går for eksempel byggfag, vil tilegne seg engelske faguttrykk og lære å uttrykke seg på en måte som gjør at de kunne få jobb et sted hvor engelsk er arbeidsspråket, uttalte Jan Tore Sanner til DN/NTB.

Store behov for fagarbeidere

I følge Statistisk sentralbyrå kommer det i 2035 til å være mangel på opptil 70.000 fagarbeidere. Derfor er det svært ettertraktet å ta en yrkesutdanning i dag.

Har du spørsmål til Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS? Kontakt oss her!

 


Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen