Yrkesfagelevene får tilrettelagte fellesfag

Yrkesfagelevene får tilrettelagte fellesfag

Alle elever i videregående skole har noen få fellesfag, hvor kompetansemålene er de samme, uavhengig av hvilken linje du går på. Regjeringen har uttrykt sin satsning på yrkesfag, og vil i 2020-2021 fornye læreplanene for yrkesrettede utdannelser. En del av satsningen er at yrkesfagelevene nå får tilpasset norsk, engelsk og matte, melder DN/NTB.

- En større andel elever søker yrkesfag, flere får læreplass, og flere fullfører og tar fagbrev. Vi er godt i gang med å løfte yrkesfagene, men vi er ikke i mål. Å yrkesrette fellesfagene er en viktig del av dette arbeidet, sier Jan Tore Sanner til DN/NTB.

Fagord- og uttrykk skal tas i bruk

Norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving er fellesfag for alle elever i videregående skole. Disse fagene skal tilpasses hver og en linje, slik at fagord og -uttrykk rettes mot de ulike. Læreplanene for yrkesfagelevene skal få en yrkesrettet del på mellom 20 og 30 prosent i fellesfagene.

Større jobbmuligheter

Elever som kan tilegne seg informasjon utover det arbeidsspråket de lærer på videregående i dag, stiller sterkere i en jobbsammenheng.

- Det betyr at elever som går for eksempel byggfag, vil tilegne seg engelske faguttrykk og lære å uttrykke seg på en måte som gjør at de kunne få jobb et sted hvor engelsk er arbeidsspråket, uttalte Jan Tore Sanner til DN/NTB.

Store behov for fagarbeidere

I følge Statistisk sentralbyrå kommer det i 2035 til å være mangel på opptil 70.000 fagarbeidere. Derfor er det svært ettertraktet å ta en yrkesutdanning i dag.

Har du spørsmål til Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS? Kontakt oss her!

 


Yrkesfag eller studiespesialisering?

13 mars 2023

Er du tiendeklassing og lurer på hva du skal velge til neste år? Studiespesialiserende er kanskje det vanligste – men er det rett for deg?

Variert arbeidshverdag som automatiker

27 februar 2023

Det er nesten ingen industrier som ikke har noe behov for en automatiker og som automatiker vil hverdagen være spennende og variert. Les mer.

Gå til toppen